2023. június 4., vasárnap

DÉLELŐTT | 
Emberformáló csodás Isten

Igehely: Zsolt 139:1-6, 13-18; Kulcsige: Zsolt 139:15 „Csontjaim nem voltak rejtve előtted, amikor titkon formálódtam, mintha a föld mélyén képződtem volna.”

Amikor a Szentháromság titkáról elmélkedünk – azon belül az embert formáló csodás Istenről –, és megemlékezünk a pedagógusokról, akik tanítani, és nevelni próbálják gyermekeinket, akkor segít megfogalmazni néhány igazságot a zsoltáros:
1. A valóságot, a teljességet csak Isten ismeri, mivel ő a teremtő és formáló Isten. Próbáljuk megérteni Isten lényét, a teremtett világ titkait, de ezt csak alkotásainak vizsgálatából (Róm1:20), a kijelentett igazságokból tudjuk megtenni, mivel „A titkok az ÚRéi, a mi Istenünkéi, a kinyilatkoztatott dolgok pedig a miénk és a fiainkéi mindörökké” (5Móz 29:28). Isten mindenható, mindenütt jelenvaló. Előtte nincsenek titkok, mivel mindent Ő teremtett. A Zsid 11-ben ezt olvashatjuk: „Hit által értjük meg, hogy a világokat Isten szava alkotta, úgy hogy a nem láthatókból állt elő a látható.” Mennyire hálásak lehetünk a hit ajándékáért, és milyen nehéz azoknak, akik nem hisznek! Ők vizsgálódnak, tanulnak, következtetéseket vonnak le, de a teljes képet, a teljes igazságot soha nem fogják megérteni, meglátni. Szüleink hitben neveltek, így soha nem volt kérdés, hogy Isten az alkotó, a fenntartó. (Persze ennek mélyebb üzeneteit csak később értettem meg.) Lányaink közül kettő is pedagógus lett, és láttam a vágyat a szemükben és szívükben, hogy szeretnék átadni az iskolában és a gyülekezetben mindazt, amit tanultak.
A teljesség ismerete mindig cél. Néhány részletben Isten föllebbenti a fátylat, és engedi látni a valóságot, más területen pedig kutatni, bízni, hinni kell – csak így jut előre tanár és diák.
2. Neki terve van az életünkkel. Arról is beszél a zsoltáros, hogyan formálódtunk anyánk méhében, hogyan volt Isten előtt az életünk. Amikor a szakács ételt készít, akkor eltervezi, hogy milyen lesz. Amikor az asztalos széket készít, akkor is előtte van egy kép, egy terv. Sokan panaszkodnak arra, ahogyan kinéznek: „Miért nem vagyok magasabb, vékonyabb? Miért nem vagyok férfi vagy nő? Miért nem tudok szebben trombitálni vagy jobban prédikálni?” Isten formált. Ő adott tehetséget. Sáfárkodj azzal, amid van! Ne azt nézd, amid hiányzik – ami másnak van –, hanem azért légy hálás, amit kaptál!
A titkok az Úréi. Kérdezd Őt, ha valamit nem értesz!

Csuhai József

Imaáhítat: 

Imaáhítat: Adjunk hálát az Úr mindenható voltáért és átformáló hatalmáért! – Lk 19:40

Bibliaóra: 

Bibliaóra: Az élet vége – Préd 11:9-12:14 (K. f. 12:1-16) (Préd 12:13 – K. f. 12:15)

DÉLUTÁN | 

Hála a gyülekezet tagjaiért!

Igehely: 1Kor 1:1-9; Kulcsige: 1Kor 1:4 „Hálát adok értetek az én Istenemnek mindenkor azért a kegyelemért, amely nektek Krisztus Jézusban adatott.”

Mi az alapja Pál apostol hálájának? Az a másfél év, amit Korinthusban tölthetett? (Milyen szép város! Micsoda gazdagság!) A küzdelmek, melyben itt is bőséggel kijutott neki? (Milyen gonoszak az emberek! Bezzeg én helyre tettem őket!) Nem. A zárójelben megfogalmazott mondatok a testies hívő fejében, szívében megfogalmazódó, berögzült „igazságok”.
Pál mélyebben vizsgálódott, és hálájának az alapja az a kegyelem, amely őt is, és a korinthusiakat is elérte (4.v.). Megértették a zsidók és pogányok is, hogy Jézus az út az Atya Istenhez. Nem a törvény, nem a jó tettek. Egyedül Isten megbocsátó kegyelme. Pál apostol nem ragadt le a problémáknál. Egy részükkel foglalkozott, másik részét odabízta Istenre. Imádkozott, dolgozott, és várta Isten munkáját. A kegyelem befogadása, az abban való növekedés nem „egynyári növény”. Lassan növekszik. Egész lényünket átjárja. Sok türelem kell hozzá!
Hálás azért is, mert látja a Szentlélek munkáját a gyülekezet tagjaiban, amint különféle ajándékokkal szolgálnak. A kegyelemre épülnek ezek az ajándékok, ezért is nevezik kegyelmi ajándékoknak. A használóját boldoggá és alázatossá teszi, hiszen örömet jelent Isten országában dolgozni, viszont tudja, hogy nem az ő erejéből képes betölteni küldetését, hanem Isten ereje az, a Szentlélek által. Ma is szükség van kegyelmi ajándékokra, melyek által épül Krisztus teste, a gyülekezet. Ha nem fogadjuk el ezeket az ajándékokat, vagy „elásva” nem használjuk, akkor nem épül a gyülekezet, nem készül a menyasszony. A vőlegény közeledik. Készülsz? Készen vagy?
Hálás azért is, mert megértették: az Úr Jézus eljövetele közel van. Úgy éltek a korabeli keresztyének, hogy bármelyik napon visszatérhet Jézus. Ezek a tulajdonságok összefüggnek egymással. Az élő hitű emberek élete, az élő gyülekezetek gondolkodása, életvitele egy tőről fakad, és jó, egészséges gyümölcsöt terem. Isten Igéje – Jézus Krisztus – a tő, melyből az élet fakad. Mivel már itt a földön összenőtt az életünk Krisztussal – most még hit által –, ezért van az, hogy vágyakozunk a teljes, valóságos egységre, közösségre.
Ha valaki nem él Jézussal, Jézusban, az nem várja a vele való találkozást. Te mennyire vágyakozol az Úr Jézussal való közösségre?

Csuhai József

Új hozzászólás

Nem vagyok robot!
5 + 3 =
A fenti művelet eredményét kell beírni. Például 1+3 esetén 4-et.

 Napi áhítat

Igehely: Mt 5:14–16; Kulcsige: Mt 5:16 „Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat.”

Történetet olvastam egy gyermekről, aki kíváncsian mászott fel a világítótorony tetejére, hogy végre megcsodálhassa azt a fényt, ami száz kilométerre is világít a nyílt tengeren, figyelmezteti a hajókat a veszélyre, és megóvja őket a hajótöréstől. De igencsak meglepődött, amikor csak egy kis olajmécsest talált, amely körül a sok-sok lapra csiszolt üveggömb a fényt ezerszeresére növelte az adott irányban.