RMBGySz*

2018. május 10., csütörtök

DÉLELŐTT | 

Krisztus örök királysága és papsága

Igehely: Zsolt 110:1-7; Kulcsige: Zsolt 110:2 „Hatalmad pálcáját kinyújtja az Úr a Sionról: Uralkodj ellenségeid között!”

Azon gondolkodom, hogy miért ünnep nekünk Jézus mennybemenetele? Miért kellene nekünk örülnünk, hogy Jézus elment a földről? Vajon milyen lenne, ha mondjuk ma is Jeruzsálemben lakna, és keresztyének milliói keresnék fel őt évről –évre. Itt abba is hagyom ezt az értelmetlen eszmefuttatást. Számomra világos: Jézus elment ugyan, de nem hagyott el. Erről emlékezem, és ezt az igazságot ünneplem ma. Hogyan is vonhatnám kétségbe Jézus királyi voltát, amikor ő Isten jobbján ül, ellenségei lába alatt hevernek, hatalma pálcája nyilvánvaló, uralkodik ellenségei között és serege önként követi őt szent öltözetben? De Jézus papsága is kimagasló, hisz egyedi, mert Melkisédek módján (rendje szerint) kapta (Zsid 7:3), - nem a lévitai ágon. Jézus főpapi szerepében rendkívüli szolgálatot végez érdekünkben a mennyben: esedezik (Zsid 7:25, 9:24); pártfogol (1Jn 2:1).

Van, amiben követnünk, és van, amiben csodálnunk kell Jézust. A mennybemenetel egyedi történelmi esemény, ezért megismételhetetlen. Csodáljuk hát és ünnepeljük király, pap és próféta Urunkat!

Boros Róbert

DÉLUTÁN | 

Fejedelem és Üdvözítő

Igehely: ApCsel 5:29-32

Az istentelen világ minden időben el akarta némítani a keresztyéneket. Hallgassatok! Ne szóljatok többé Róla! Ha börtönbe már nem is zárhatják őket, legalább a templom „börtönében” maradnának üzenetükkel – gondolják. Így, hátha feledésbe merül a megváltás. Viszont Isten akarja, hogy nyilvános legyen. A Szentlélek akarja Jézust igazolni, bennünket pedig akar tanúiként használni. Ez a nap ezt üzeni nekünk. De kicsoda Jézus?

A fejedelem gazdag jelentésű szó. Mindenesetben a rang, a pozíció és a méltóság jelölése. Jelenthet „szerzőt”, ApCsel 3:15 – Jézus az életnek fejedelme, vagyis szerzője; Zsid 12:2 – Jézus a hitnek szerzője; Zsid 2:10 – Ő az üdvösség szerzője is. Jelenthet „kezdetet”, ami ismét a legmagasabb rang kifejezése; Jel 3:14 – Ő Isten teremtésének kezdete, vagyis Jézus az új világ alapítója; Kol 1:18 – Jézus a kezdet, vagyis az új, szellemi élet forrása és éltetője.

Jézus az üdvözítő is, ami a szabadítás, (Mt 1:21) a megtartás (Lk 19:10) és a megmenekülés (Róm 5:9) gondolatát foglalja magába.

Csak Ő méltó rá, hogy lényünk minden porcikájával magasztaljuk.

Boros Róbert

2018.05.10.