RMBGySz*

„Ne félj, mert én veled vagyok; ne csüggedj, mert én vagyok Istened” (Ézs 41:10)

Az idő múlása, a betegségek még a tapasztalt idős embert is próbára teszik, aki egyébként lehet, hogy már sokmindent átélt   Istennel. Minden korosztály számára csodálatos a bátorítás Isten igéjéből: NE FÉLJ! Könnyű ezt mondani, gondolhatja valaki. De jön az érv: veled vagyok és én vagyok Istened. Az Isten, aki nem hagy el, aki nem mond le rólad, és aki minden helyzetet áldássá tud formálni. Ezeket a gondolatokat figyelembe véve hadd álljon itt egy bátorító bizonyságtétel egy olyan ember szívéből, aki nemcsak hirdette, de átélte ezt az igei üzenetet. [János Csaba]

Isten akaratából 1954-ben születtem Nagyváradon. A nagyváradi román baptista imaházba kezdtem el járni fiatal koromban, amikor még Oláh Liviu lelkipásztor testvér szolgált.

HÁLAADÓNAPI CÉLGYŰJTÉS

Évről évre tapasztaltuk a gyülekezetek nagylelkű hozzáállását a különböző országos célgyűjtési felhívásokra, amit a Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége vezetőségének nevében is köszönünk szépen!

Nagy szeretettel ajánljuk kedves testvéreink figyelmébe, hogy ebben az évben a hálaadónapi országos közös célgyűjtésből befolyó összeget a külmisszióra fordítjuk. Miközben örömmel láttuk, hogy magánszemélyek és gyülekezetek is támogatták a külhonban élő testvéreinket és gyülekezeteket az elmúlt években, el kell mondjuk azt is, hogy a szövetségünk is kivette részét ebben a szolgálatba. A külmissziós alapból támogattuk Kelemen Szabolcs testvérünk szolgálatát, aki kedves családjával mindmáig Kárpátalján szolgál. Továbbra is szeretnénk őket támogatni, ha Isten is megengedi. A külmissziós alapból sikerült különböző sajtótermékeket is eljuttatni Kárpátaljára, Vajdaságba stb. Ebből az alapból támogattunk imaházépítést Vajdaságban. Mindezek mellett azonban szeretnénk sokkal aktívabban jelen lenni más külmissziós munkákban is. Ezt figyelembe véve vegyük komolyan most is a hálaadónapi célgyűjtés megtartását. 

„Aki szűken vet, szűken is arat; és aki bőven vet, bőven is arat. Kiki amint eltökélte szívében, nem szomorúságból, vagy kénytelenségből; mert a jókedvű adakozót szereti az Isten” (2Kor 9:6-7).

Az összegyűlt összeget kérjük majd a szövetséghez eljuttatni. Előre is nagyon szépen köszönjük testvéreink segítségét!

Köszönettel, az RMBGySz vezetése

Napi áhítat

d.e. Igazán hívő? – 2Kor 13:1-10

Önmagatokat tegyétek próbára, hogy hitben jártok-e! Önmagatokat vizsgáljátok meg! Vagy nem ismeritek fel magatokon, hogy Jézus Krisztus bennetek van? Ha nem, akkor még kipróbálatlanok vagytok. (2Kor 13:5)

HIRDETÉSEK

Kedves testvérek!

Szeretettel értesítünk titeket, hogy a Szövetség egy új szerződést írt alá a Telekom SA. távközlési társasággal mobil szolgáltatás...

BEMERÍTÉS

2016. március 13-án, vasárnap du. 4 órától bemerítési istentiszteletre gyűlt össze a körzet testvérisége a belényesi Maranatha Baptista Imaházba. A...

Isten kegyelméből 2016. május 29-én bemerítési istentisztelet tarthattunk a Bihari Baptista Gyülekezetben. Három fiatal lélek döntött az Úr mellett:...

Május 16-án, pünkösd ünnepével egybekötve tartottunk bemerítési ünnepséget Baróton. Hála az Úrnak, sokan gyűltünk össze a körzetből az Ő színe előtt...

SAJTÓTERMÉKEK MEGRENDELÉSI ÍVE

ESEMÉNYEK

2016. október 23.

Lelkipásztor beiktató ünnepségre kerül sor október 23-án, délelőtt a Nagyvárad Belváros-i Baptista Gyülekezetben. Budai Lajos lelkipásztor testvért...

2016. október 29. - 2016. október 30.

Kedves nőtestvérek, a Nőszövetség ebben az évben ünnepli újraalakulásának 25 éves jubileumát!Szeretettel hívunk benneteket az ünnepségre, hogy...

2016. november 8.

Helyszín: Temesvár

2016. november 18. - 2016. november 20.

2016 November 18 és 20 között kerül sor a 31. TELEK (Tiszántúli és Erdélyi Lelkimunkások Evangelizációs Közössége) találkozóra. A közös kezdő alkalom...

2016. június 14., 2016. november 22.

Helyszín: Zilah

2016. november 26.

Helyszín: Hargitai Keresztyén Tábor

2016. november 28.

Helyszín: Kolozsvár

TUDÓSÍTÁSOK

Kalandos és imával megharcolt módon adta meg Isten, hogy az iskolás diákjaim közül is elvigyek egy néhány tinit a Hargitára. A régi fehér buszt még...