RMBGySz*

„A megfeszített Krisztust prédikáljuk!”

Média-ajánló

 Napi áhítat

d.e. Királyoknak is elmondom – Zsolt 119:41-48; Kulcsige: Zsolt 119:46

Királyoknak is elmondom intelmeidet, és nem vallok szégyent. (Zsolt 119:46)

A Biblia leghosszabb zsoltárának visszatérő gondolata az Úr Igéje. Az író különböző fogalmakkal segíti a mondanivaló megértését: Az Úr törvénye, rendelkezése, döntése, parancsolatai, bizonyságai, intelmei, ígéretei.

IGEI ÜZENET

 GYÜLEKEZETI ESEMÉNYEK

Presbiter avatási istentiszteletre gyűlt össze az élesdi gyülekezet, január 29-ikén. Örömünnep volt, amikor hálás szívvel mondhatták el a testvérek,...

2017. március 5-én evangelizációs alkalom a gernyeszegi roma gyülekezetben! Isten kegyelméből a Máté 6:24 verséből hirdette az Úr igéjét ezen az...

 OLVASNIVALÓ

A következőkben szeretnénk megemlíteni a bűnös és megkeményedett szív hat vészjelzőjét.

 INTERJÚ

Tavaly ősszel, a nőszövetség jubileumi konferenciáján, a szatmárnémeti imaházban előadást tartott Újvári Ferencné Anikó (Mo.), az Európai Baptista

 SZÓRVÁNY- ÉS ROMAMISSZIÓ

A januári, nagyváradi missziói konferencián kérdeztük Kelemen Szabolcsot, a Szövetség Kárpátaljára kiküldött misszionáriusát az ott folyó munkáról....

Ének-zene tábor gyermekeknek

2017. július 3-8 között a Vasárnapi Iskolai Szövetség Ének-zene tábort szervez gyermekeknek a Hargita Keresztyén Táborban. Részletes információkat a táborról a következő időszakban olvashatnak. 

A VISZ vezetősége