RMBGySz*

A Magyar Baptista Egyház hírei

Feliratkozás A Magyar Baptista Egyház hírei hírcsatorna csatornájára A Magyar Baptista Egyház hírei
Magyarországi Baptista Egyház hivatalos honlapja
Frissítve: 1 óra 52 perc

Az utolsó szó

2018. november 13.
Olvassuk el néhány ember utolsó szavait! Nevekkel nem szolgálok itt. Egyfajta tisztelet arra késztet, hogy ne írjak neveket. Nem vagyok bírája senkinek. Úgy a haldoklók, mint az epizódok közvetítői és a történetek elhangzott szavai valóságosak. Késő ősszel emlékezünk évente az elhunyt családtagjainkra, a kedves ismerőseinkre, és tiszteletünket sírjaik meglátogatásával fejezzük ki. Szeles, ködös, borongós időjáráshoz

Íme, mi üdvözlünk!

2018. november 13.
Akit november 13-án köszöntünk 90. születésnapján: Szebeni Olivér nyugalmazott lelkipásztor testvér, kutató történész, a Baptista Teológiai Szeminárium egykori tanára. Lelkipásztori hivatásának gyakorlása és oktatói tevékenysége mellett elévülhetetlen érdemeket szerzett a magyarországi baptisták történelmének hiteles feltárásában, a vonatkozó dokumentációk gyűjtésében. Élen járt az anabaptista történelem kutatásában és széles körű megismertetésében is. Ezen az ünnepen arra kértem,

Fotók az életről

2018. november 12.
Ha csak egy kabátod lehetne, melyiket vennéd meg? És ha csak egy széked, egy autód, egy ágyad, egy cipőd…? Hát azokat vedd meg, mert csak azokat érdemes. És így gondolj a jövendő házastársadra is! Az igazi élethez nem jókat kell választani, hanem a legjobbat, és azért nem szabad sajnálni az áldozatot. A legjobbak minden áldozatot

Reformáció gálaest

2018. november 11.

November 11. Biblia-vasárnap

2018. november 11.
Hazánkban több mint száz éve ismert a Biblia-vasárnap. Meghonosítása a Szentírás terjesztéséért hazánkban is sokat fáradozó Brit és Külföldi Bibliatársulat 1804. március 7-i alapításának centenáriumához kapcsolható. A Protestáns Egyházi és Iskolai Lap 1904. évi 3. számában erről a következőket olvashatjuk: „Mindenütt készülődnek a közös Biblia-vasárnaphoz, melynek megtartására a londoni bibliatársaság hívta és kérte fel az

PRÚSZ közgyűlés

2018. november 10.

Pestszentimréért Díjat kapott Háló Gyula

2018. november 9.
2018. november 8-án Pestszentimréért Díjat kapott Háló Gyula, egyházunk kommunikációs vezetője, a Pestszentimrei Baptista Gyülekezet lelkipásztora meghatározó helyi és országos egyházi tevékenységéért, a pestszentimrei egyházakat összefogó munkásságáért, az imrei közéletben, művelődésben betöltött kiemelkedő szervező és vezető szerepéért. Szívből gratulálunk! A Dr. Széky Endre Pestszeptimre Történeti Társaság által alapított Kuratórium döntése alapján a Pestszentimréért Díj kitüntetést

Isten hív. Felveszed?

2018. november 8.
A hálaadónappal egybekötött bemerítési istentiszteletünkre sok családtag és barát érkezett, így nagy volt a nyüzsgés a debreceni Új Remény Baptista Gyülekezetben az ünnepség utáni szeretetvendégség során is. Hosszú és boldog délutánunk volt. Négy drága bemerítkező testvérünk egy évvel a fehér ruha felöltözése előtt „felvették a telefont”, amikor az Úr hívta őket. Erről számoltak be 2018.

Férfikonferencia

2018. november 8.

Család éve konferencia

2018. november 8.
Már ötödik alkalommal került megrendezésre Börönte Márta szervezésében az országos szakmai konferencia, ami idén a család éve jegyében történt, s ezen belül a nő szíve a családban és a társadalomban témát járva körül.

Jelöléseket vár a Jószolgálat-díj!

2018. november 6.
November 30-ig várják a jelöléseket a Jószolgálat-díjra a www.joszolgalatdij.hu honlapon. A zsűri tagja Gál Dávid, a Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány kuratóriumának titkára, ügyvezető igazgató is. A Jószolgálat-díj a különböző szociális területeken áldozatos és példaértékű munkát végzőket kívánja évről évre elismerni. A díjra megfelelő ajánlással országos szinten bárki jelölhet olyan személyeket, szervezeteket, közösségeket, akik vagy amelyek kiemelkedően

Aukelien Van Abbema: Merj randizni!

2018. november 6.
„Az élet az Istenhez és a másokhoz fűződő kapcsolataink minőségéről szól. Manapság rengeteg ember vágyik arra, hogy kapcsolódhasson valakihez. Egyre széttöredezettebb társadalmakban élünk, és könnyen elszigetelve találhatjuk magunkat. A földrajzi mobilitás jelenlegi arányainak köszönhetően egyre több ember él távol attól a közösségtől, amelyben felnövekedett, valamint a kapcsolati hálótól, amely támogatta őt. Online világunkban az eddigieknél

Meghívás a Baptista Művészeti Napok rendezvénysorozathoz való csatlakozásra

2018. november 6.
A Magyarországi Baptista Egyház kommunikációs osztályának Comenius Ház projektje hagyományteremtő célzattal indította útjára 2016-ban a Baptista Művészeti Napok egyhetes rendezvénysorozatát, melyhez az ország minden részéből csatlakozó gyülekezetek, iskolák, magánszemélyek és csoportok művészeti tevékenységüket felajánlva gazdagítják évről évre a kapcsolódási pontokat művészet és hit, egyház és társadalom, Isten és ember közt. Ezzel a hídépítő szerepvállalással az

Baptisták Kelet-Ukrajnában

2018. november 5.
Napjaink híradásaiban Magyarországon, ha Ukrajna szóba kerül, akkor az ország nyugati széléről, Kárpátaljáról szól a hír. A kelet-ukrajnai háborús övezet mintha nem is létezne. Ez azonban nem azt jelenti, hogy az ottani hely rendeződött volna, sokkal inkább azt, hogy a nemzetközi (és magyar) média figyelme nem tud kitartóan egy adott témára összpontosítani. Kelet-Ukrajnában pedig továbbra

Lezárult a reformáció hónapja

2018. november 5.
A reformáció hónapjának gazdag ünnepsorozatát a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa október 31-én, a budapesti Reformáció  Parkban zárta. Országszerte ünnepi rendezvényekkel és ökumenikus istentiszteletekkel emlékeztek a hazai protestánsok a Luther Márton által 501 évvel ezelőtt elindított reformációra. Ezek közül is kiemelkedtek a MEÖT által szervezett programok.  Emlékezetes a Kálvin téri kóruskoncert, a paksi területi női találkozó,

Három nap feltöltődés Vácon

2018. november 5.
Nagy volt az érdeklődés a 27. váci ifjúsági konferencia iránt, melyet október 26 és 28 között szerveztek. Témája a feltöltődés volt. Már két héttel a találkozó előtt beteltek a férőhelyek, így le kellett zárni a jelentkezéseket. Péntek este Pafkó Tamás, a debreceni Trinity Baptista Gyülekezet lelkipásztora, nyitó előadásában arról beszélt, mik azok a dolgok, amik

Mi végre vagyunk?

2018. november 5.
A predesztináció (eleve elrendelés) kérdését a vallásos ember többféleképpen közelíti meg. Általánosságban a templomba járó emberek közötti beszélgetésekben hallhatók a következő mondatok: „Ez volt Isten akarata”, „Így rendelte”, „El kell fogadni, ami történt, az Úr akarata ellen nem tehetünk semmit”, „Isten úgy rendezte, hogy mi kapcsolatba kerüljünk”, „Azért engedett bele a Jóatya ebbe a helyzetbe,

A hónap témája 2018. novemberben: Krisztus rajtunk keresztül vigaszt és reményt ad

2018. november 1.
A hónap igéje „Isten, a mi Atyánk, aki szeretett minket, és kegyelméből örök vigasztalással és jó reménységgel ajándékozott meg…” (2Thessz 2,16) A hónap gondolata Amikor elolvassuk szavanként az igeverset, olyan mélységei tárulnak fel előttünk az Örökkévaló irántunk tanúsított szeretetének, amelyeket elsőre nem is foghatunk fel igazán. Érdemtelenül ontja ránk ezt a szeretetet, a kegyelmét. Pontosan

A nép reformáció állomásai Erdélyben

2018. október 31.
A Magyar Baptisták Történelmi Bizottsága által szervezett erdélyi emléktúra állomásai: 2018. november 9. péntek Déva vára Itt egy rövid megemlékezést tartanánk Erdély reformátorának, Dávid Ferencnek a várbörtönben felállított emlékkövénél. Dávid Ferenc (Kolozsvár 1520 – Déva 1579) római katolikus lelkészként kezdte a pályafutását, majd Wittenbergben tanult, ahol Luther tanainak elkötelezett híve lett. Erdélybe hazatérve János Zsigmond

Túl az ötszázon

2018. október 31.
Túl az 500-on… Az Alföldön maga a Himalája lenne, míg a Kárpátok tövében alig egy dombocska… Egy rövidtávfutónak már talán a teljesítőképessége végét jelenti, míg egy maratonfutónak még csak az első lépéseket… Einstein előtt már Dosztojevszkij is ekképpen gondolkodott: „Minden relatív, minden viszonylagos, minden csak formaság…” Egy esztendővel vagyunk túl a reformáció ötszázadik évfordulóján, de