RMBGySz*

2018. január 11., csütörtök

DÉLELŐTT | 

Jézus parancsszava

Igehely: Lk 4:38-39; Kulcsige: Lk 4:39 „Jézus ekkor fölé hajolva ráparancsolt a lázra, mire az elhagyta az asszonyt. Ő pedig azonnal felkelt, és szolgált nekik.”

Egy humoros történet szerint, szenteste a család az ajándékokat bontogatta. Az anyós sikoltva felkiáltott: „Jaj, micsoda szégyen! Egy csomag vattát kaptam!” Mire a veje: „Hát nem azt mondta anyuka, hogy fülbe valót kér?”

Mai igénket olvasva elgondolkozhatunk: vajon milyen volt a Simon Péter és anyósa közötti kapcsolat? Tény, hogy Simon anyósa az ő házában lakott, és amikor magas láz gyötörte, szóltak az érdekében Jézusnak. Lehet, éppen Simon szólt. A meghívás érthető, hiszen prófétát, tanítót, rabbit Izráelben tisztesség volt vendégül látni, másfelől a rabbik a betegeket is látogatták. Jézus Krisztus azonban nemcsak egy tanítómester, hanem Ő Isten Fia. Ezért neki elég ráparancsolnia a lázra, és a beteg már meggyógyultan szolgálhatja az orvosok Orvosát. Elgondolkodtató, hogy Simon anyósa azonnal tudta, hogyan kell meghálálnia Jézusnak azt a gondoskodást, melynek eredményeként meggyógyulhatott.

Gondolkodtál-e már azon, hogy Jézus parancsszavára ma is szűnhet a láz és meggyógyulhat a lázas beteg? Kérted-e már az Urat, hogy könyörüljön beteg családtagjaidon?

Horváth Ferenc

DÉLUTÁN | 

Imádkozz bátor igehirdetésért!

Igehely: ApCsel 4:29-31

Isten Igéje után néhány este az igehirdetésről olvasunk. Az Úr Jézus is a prédikálást tartotta fő feladatának (pl. Mk 1:38). Péter és János bátran prédikált a pünkösd utáni napokban (ApCsel 2-3-4). A Jézus Krisztusról szóló történet továbbadása kívánta a legnagyobb bátorságot. Haláláról és feltámadásáról életveszélyes volt szólni, ám ők mégis ezt tették. „Úrrá és Krisztussá tette őt Isten, azt a Jézust, akit ti keresztre feszítettetek.” Bátorságukon csodálkoztak a nép vezetői, és keresték a módját elhallgattatásuknak. Nem sikerült. Hogyan is sikerülhetett volna? Ők nem bátraknak születtek, hanem bátrak lettek, miután a Szentlélek eljött reájuk, és Krisztus tanúivá lettek (ApCsel 1:8). Aztán ott volt mögöttük egy imádkozó gyülekezet; testvérek, akik további kitartást, bátorságot kértek számukra az Úrtól.

Bátor igehirdetés bátor igehirdetők ajkáról hangzik. Imádkozz többet lelkipásztorodért; kérd számára a Szentlélek segítségét, erejét, hogy bátran hirdesse a Krisztusról szóló evangéliumot!

Herjeczki Géza

2018.01.11.