Bemerítések

Szamosardói fehér ruhások

Megrendült a szív talaja, zendült a kürt hangja, és megmozdult a víz ismét Szamosardóban. A helyi hívő közösség újból bemerítkezési ünnepre gyülekezett, ahol hálával a szívünkben énekeltünk az Isten kegyelméről, amely megjelent Jézus Krisztusban…

Bemerítés Szilágyszentkir…

2023. április 2-án Szilágyszentkirályon örömünnepet tartott Isten népe. A helyi, körzeti és kanadai testvérek körében, rokonsággal és családi barátokkal együtt ünnepeltük, hogy Jézus nemcsak Jeruzsálembe vonult be, hanem győztes királyként sokunk…

Bemerítési ünnep Székelym…

Áldott ünnep volt Székelymuzsnán 2023 áprilisának első vasárnapján, amikor öt bemerítkezővel gyarapodott a baptista közösség. Az imaház teljesen megtelt a környékről érkezőkkel. Az alkalmat Kelemen Sándor testvér, a körzet lelkipásztora nyitotta…

Bemerítés Goroszlón

Goroszlón hitvalló bemerítésre került sor 2023. március 12-én, amikor két fiatal vallotta meg nyilvánosan hitét az Úr Jézus Krisztusban. Domokos Krisztián és Domokos Ábel hívő családokból származnak. Szüleiktől sok jó példát láthattak, de ami…

Alámerítés Zilahon

Bemerítésünkre egy áldott evangelizációs sorozat koszorújában kerül sor 2023. február 26-án.

Az imára buzdításokkor hallhattunk Reinbold Rudolf testvértől a megöletett Bárányról, valamint az elveszett bárányról. Szeredai László testvér a…

Bemerítés Kövesden

2022. május 22-én örömmel és Isten iránti hálával szívünkben, népes hallgatóság előtt, a fehérruhások rokonaival, barátainkkal lehettünk együtt tanúi Isten Lelke csodálatos munkájának.  Fehérruhás testvéreink bizonyságot tettek szóban is és a…