Bemerítés Goroszlón

Goroszlón hitvalló bemerítésre került sor 2023. március 12-én, amikor két fiatal vallotta meg nyilvánosan hitét az Úr Jézus Krisztusban. Domokos Krisztián és Domokos Ábel hívő családokból származnak. Szüleiktől sok jó példát láthattak, de ami ennél is több, Isten mindkettőjük életében elvégezte az újjászületés csodáját. Nem külső kényszer következtében, hanem a Szentlélek meggyőző ereje és Krisztus parancsa folytán engedelmeskedtek a bemerítés parancsának, amit a helyi lelkipásztor, Veress Ernő végezett. Az ünnepi istentiszteleten igehirdetéssel Bálint Pál lelkipásztor szolgált, amit bizonyságtevés, ifjúsági szolgálat és énekkari szolgálat követett. Az Úr tegye áldottá a hirdetett igét és a fehér ruhások nyilvános hitvallását, hogy még mások is engedelmeskedjenek Krisztus megtérésre hívó szavának. 

Dr. Veress Ernő lp.