RMBGySz*

2018. május 14., hétfő

DÉLELŐTT | 

A Szentlélek tanít, inspirál

Igehely: 2Móz 31:1-11; Kulcsige: 2Móz 31:3 „Betöltöttem őt isteni lélekkel, bölcsességgel, értelemmel és képességgel mindenféle munkára.”

Isten megtervezte és megalkotta a Világmindenséget, s megteremtette az embert is. Később kiválasztott egy népet, kihozta őket Egyiptomból. Tervezett egy szent hajlékot, sátort, ahol mindig jelen legyen az Ő dicsősége a nép között. Ezt a tervet Mózesnek adta át, megadva mindenhez még a méreteket is. Nem feledkezett meg az elkészítőkről sem. Betöltötte őket isteni lélekkel, bölcsességgel, értelemmel és képességgel mindenféle munkálatra.

Becalél tervet kellett készítsen mindenféle anyag megmunkálásához, feldolgozásához. Segédet is kapott hozzá.

Az Újszövetségben látunk két nagyon fontos dolgot:

Jézus megtervezte a Gyülekezetet. Szentlélekkel betelt embereket rendelt vezetőkül, bölcsességgel ruházta fel őket és munkát bízott rájuk.

Azok közül valók vagyunk-e, akiket az Úr szolgálattal bízott meg?

Figyelembe vesszük-e a Szentlélek vezetését, tanítását, pártfogását?

Péter apostol azt írja az 1Pt 2:5-ben „Ti magatok is mint élő kövek, épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokat ajánljatok fel, amelyek kedvesek Istennek, Jézus Krisztus által.”

Mi magunk elfogadtuk-e a Szentlélek tanítását, serkentését saját életünkre nézve?

Veress Bálint

DÉLUTÁN | 

A Szentlélek gyümölcse: szeretet

Igehely: Lk 10:27-37

A cím helyesen adja tudtunkra, hogy a Szentléleknek gyümölcse van. A Szentlélek azokban az emberekben lakozik, akik újjászülettek. Az Úr Jézus egy történetet mond el, arról, hogy miként nyilvánul meg a szeretet a gyakorlatban. Ez a történet ma is aktuális, mert a mai társadalom is hasonlít ahhoz, amit az Úr Jézus bemutat. A történetben vannak rablók, akik áldozat után lesnek, van áldozat, akit a rablók kifosztottak, vannak nézők, akik csak megnézik a kifosztott embert és hűvösen tovább mennek, és van könyörületes segítő, aki lehajol a gonosztól megcsúfolt emberhez, sebeit kimossa és a tovább ápolásáról is gondoskodik.

Az Úr Jézus a könyörületes segítő személyét emeli ki. A Krisztustól kapott új élet, először is látóvá tesz: megnyílik a szemünk, hogy lássuk az elesett és elveszett embereket. Könyörületességre is indít, hogy valamit tegyünk a helyzetükért és segít, hogy tetté váljanak a belső érzések. Ez a Szentlélek munkája. Viszont nem csak a külső gyógyulhat meg, hanem a belső is. Ehhez is szeretet kell és jó lelki otthon, ami nem más, mint a gyülekezet. Vigyünk sok szeretetet otthonainkba és a gyülekezetbe ezen az ünnepen is a Szentlélek ereje által.

Budai Lajos

2018.05.14.