RMBGySz*

2017. október 13., péntek

DÉLELŐTT | 

Boldog hívők

Igehely: Jn 20:24-31 Kulcsige: Jn 20:29b „Mivel látsz engem, hiszel: boldogok, akik nem látnak, és hisznek.”

„Hiszem, ha látom” – mondjuk, amikor valaki irányában megrendül a bizalmunk és kételkedünk abban, hogy beváltja ígéretét, de olyankor is, amikor nagyon kevés az esélye annak, hogy valami történjék vagy megváltozzon. A csalódás egy másik tényező, amely nagyon befolyásolja, nemcsak érzelmünket, hanem gondolkodásunkat és hitünket is. Ó, de nehéz egy csalódott embert újra meggyőzni!

Tamás őszintén hitt a Mesterben, amíg közöttük volt. Szerette, követte, csodálta. Látta maga előtt a dicső jövőt, amit együtt élnek majd át – és mindebből nem lett semmi. Óriási volt a csalódása, látva Jézust megkínozva, keresztre feszítve meghalni. Nem kellett már a tanítványok közössége, nem érdekelte a feltámadás híre, nem hitt semmit, amit hallott. Nem akart több csalódást, több fájdalmat. A szíve mélyén mégis a közösségre vágyott. Jézust életben látva, újra boldog volt. Mennyi gyötrelmet elkerülhetett volna, ha hisz! Magunkra ismerünk? Nekünk is szólnak Jézus szavai: „boldogok, akik nem látnak és hisznek”. Legyünk boldog hívők!

Szilágyi Zsigmond

DÉLUTÁN | 

Hamis levél

Igehely: 2Kir 5:19b-27

A próbák, kísértések mutatják meg, kik vagyunk igazán. Íme, a bűn természetrajza Géházi életében! Szívében ott lapult a szerzésvágy, a kínálkozó alkalommal gondolat, majd tett lett belőle. Nem tudta kihagyni a lehetőséget, kapzsisága arra indította, hogy nyílt hazugságok által anyagi javakra tegyen szert.

A bűn természetében benne van, hogy egyik előhívja a másikat. Ennek hömpölygő áradatát csak Isten állíthatja meg. Vannak bűnök, amik kéz a kézben járnak: a hazugság a lopással, a kapzsiság a fösvénységgel, a hiúság a paráznasággal stb. Ma este vizsgáld meg, mi van a szíved mélyén? Ne mondd: nem kell azzal foglalkozni! Az igazi hívő elítéli a szívbeli bűneit is, nemcsak azokat, amik kiderültek. Kérjük Istent, vizsgálja meg szívünket, és tisztítsa meg teljesen. Nemcsak a cselekedeteket, a szándékokat is (Zsolt 139:23-24).

– „Jól vagytok?” (21b) „Honnan jössz?”(26b)– hangzott a kérdés. Isten lehetőséget adott megállni, bűnbánatot tartani. Ma is legyünk hálásak, ha Isten küld valakit, hogy megmondja bűneinket. Géházinak nem Isten szerinti tervei voltak a jövőre nézve (5:26). Vizsgáljuk meg terveinket, útjainkat, és járjunk Isten útján, hazugságtól mentesen!

Székely Béla Dániel

2017.10.12.