2023. november 20., hétfő

DÉLELŐTT | 
Mindenkit megismerhetsz a gyümölcséről

Igehely: Mt 7:15-20; Kulcsige: Mt 7:17 „Így minden jó fa jó gyümölcsöt terem, a rossz fa pedig rossz gyümölcsöt terem.”

Ő jól ismer mindenkit. Engem is. Jó lenne, ha mi is ismernénk egymást. Persze nem azért, hogy ítélgetni tudjuk a másikat (erre folyamatos kísértésünk van). Inkább azért, hogy tudjuk, kiben bízhatunk meg, s ki az, akitől óvakodnunk kellene. Óvakodni? A Károli fordításon felnőtt generáció inkább a „mindent megpróbáljatok”-ra emlékszik; jóllehet úgy folytatja Pál is, hogy „mindentől, ami gonosznak látszik, őrizkedjetek!” (1Thessz 5:21) A Mester a hamis próféták tanításaitól szeretne megőrizni bennünket – meg van rá az oka. Ha ma is vannak hamis próféták, ma is aktuális az óvatosságra intés. A farkas a báránybőrben is farkas. Célja, hogy megtévessze a bárányokat, a bérest, a pásztort, ha lehet, mindenkit. A hamis próféták a képmutatás mesterei. Nem véletlenül int óvatosságra bennünket az Úr. Segítséget is kínál: figyeljétek a gyümölcsöt! A gyümölcs nem csap be. Jó gyümölcsöt terem a jó fa. Ha nincs jó gyümölcs, csak szép szavak és fényes csomagolás – romlott az a fa. Jobb, ha meg sem kóstoljuk: rossz, mérgezett, halálos gyümölcs az.
Uram, taníts óvatosságra, őrizz a hamis tanításoktól!

Herjeczki Géza

DÉLUTÁN | 

Bizalomnak, nem félelemnek lelke

Igehely: Róm 8:14-17; Kulcsige: Róm 8:14 „Az iránta való bizalmunk pedig azt jelenti, hogy ha bármit kérünk az ő akarata szerint, meghallgat minket.”

Isten gyermekei vagyunk! Micsoda nagyszerű dolog ez. Nem csak azért, mert Ő a mi Teremtőnk. Azért is, mert újjászülettünk – meghaltunk a régi életünknek és feltámadtunk az újnak, a Lélek által (Róm 6:3-8; Jn 3:1-8). Hogyan is félne, aki azt mondhatja Istennek: „Abbá, Atyám!” A Róma 8 első fele talán a legszebb bizonyságtétel az Atya, a Fiú és a Szentlélek egységéről, arról, hogy egyiket sem lehet a másik fölé helyezni. A Szentlélek, az Isten Lelke és a Krisztus Lelke ugyanaz. Ez a Lélek lakozást is vesz bennünk, ha Jézus Krisztusnak helyet adunk az életünkben. Ez a Lélek vezet, tanácsol, bátorít, bizalommal tölti meg szívünket (szolgaság = félelem, fiúság = bizalom). Gondolkodtál már azon, mit jelent Isten örökösének, Krisztus örököstársának lenni? Felfoghatatlan. Az a dicsőség is, amiben részünk lesz - ha vele együtt szenvedünk, vele együtt meg is dicsőülünk. (Ügyeljünk erre a „ha” szócskára!)
Köszönöm Uram, hogy gyermeked lehetek; hogy a félelem helyett az irántad való bizalom élhet bennem! Köszönöm, hogy Lelked által vezetsz!

Herjeczki Géza

Új hozzászólás

Nem vagyok robot!
3 + 0 =
A fenti művelet eredményét kell beírni. Például 1+3 esetén 4-et.

 Napi áhítat

Igehely: Fil 4:4-7; Kulcsige: Fil 4:7 „És Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat Krisztus Jézusban.”

Feltehetjük a kérdést, hogy hogyan lehet megvalósítani a mai békétlen, rohanó világban azt, hogy békességünk legyen? Mielőtt ezt megválaszolnánk, tudnunk kell, hogy az Isten békessége olyan, mint a Kárpátok hegyvonulata, amely hatalmas, erős, mozdíthatatlan. Ez a hegyvonulat véd bennünket az erős északi széltől. Mai képpel élve, lábainál nyugalmat találunk úgy a napsütésben, mint a viharban, ragyogásban és sötétségben, hófödte csúcsaival egyaránt nyugalmat áraszt.