2023. május 27., szombat

DÉLELŐTT | 
Pál és Eutikhosz

Igehely: ApCsel 20:1-13; Kulcsige: ApCsel 20:10 „Pál lement, ráborult, átölelte, és ezt mondta: Ne zajongjatok, mert a lelke benne van.”

Pál apostol harmadik misszióútjáról olvasunk ezekben a fejezetekben. Tróászban töltött hét napot. A hét első napján meghosszabbította a tanítást éjfélig, mivel másnap el akart utazni. Pál apostol terve, hogy minél többet osszon meg velük Isten igéjéből. Megnyújtotta a tanítást, sok mondanivalója volt ebben a búcsúprédikációban. Csodálatos alkalom lehetett. Sokan voltak jelen, sok lámpás volt a felházban. A Sátán terve az a gyülekezetben lévőkkel, hogy elaltassa őket, kihasználja gyengeségeiket, és hogy mások majd kellemetlen dolgokat beszéljenek a gyülekezetről. Eutikhosz elaludt, a harmadik emeletről leesett, és meghalt. A Sátán el akarja venni a figyelmüket, hogy valami mással foglalkozzanak, felejtsék el a tanítást. Az Úr terve a gyülekezettel: hogy erősödjenek, növekedjenek a gyülekezet tagjai, a tiszta evangélium legyen hirdetve, legyen elég világosság az Ő házában. A gyülekezet terve is ez kell legyen. Az Úr nem engedte, hogy ilyen kellemetlenül fejeződjön be ez az alkalom: „Pál lement, ráborult, átölelte, és ezt mondta: Ne zajongjatok, mert a lelke benne van” (10.v.).
Téged mivel tud elaltatni a Sátán? Mi az, ami megmarad a szívedben az istentisztelet után?

Nagy Miklós

DÉLUTÁN | 

Pál apostol

Igehely: ApCsel 9:17 „Anániás pedig elment, és bement abba a házba, rátette a kezét, és ezt mondta: Testvérem, Saul! Az Úr, az a Jézus, aki megjelent neked az úton, amelyen jöttél, azért küldött engem, hogy újra láss, és megtelj Szentlélekkel.”

Az Úr Lelke szállt Pál apostolra, miután találkozott Jézus Krisztussal a damaszkuszi úton. Egy Anániás nevű tanítványt küld el az Úr az Egyenes utcába, a Júdás házába, ahol Saulus van. Az Úr kijelenti Anániásnak, hogy Saul már imádkozik. Ez az új élet jele. Saulnak kijelenti az Úr látásban, hogy hozzá fog menni egy férfi, aki kezét reá veti, hogy megjöjjön a szeme világa. Milyen csodálatosan készítette az utat az Úr a tanítványai előtt! Megtelt Pál apostol Szentlélekkel, megnyílt a szeme, és egész hátralevő életében jelen volt a Szentlélek vezetése és munkája. Mindnyájan csodálkoztak a prédikációján, mert hirdette, hogy Krisztus az Isten Fia. A Szentlélek munkája Pálban, hogy keresztényüldözőből prédikátor lesz. Éppen ezért érthetetlen sokak számára, ami történt Pállal. Először test szerinti rokonait akarta Jézushoz vezetni, majd a pogányok megtérésén fáradozott. Többé testtel és vérrel nem tanácskozott, hanem a Szentlélek vezetésére bízta magát.
Szükségünk van nekünk is teljes odaszánásra: „Mert nékem az élet Krisztus, és a meghalás nyereség.” (Fil 1:21). „Légy jó vitéze Krisztusnak, Vidd szerte Igéjét!” (HH 453.).

Nagy Miklós

Új hozzászólás

Nem vagyok robot!
1 + 1 =
A fenti művelet eredményét kell beírni. Például 1+3 esetén 4-et.

 Napi áhítat

Igehely: Mt 18:15–20; Kulcsige: Mt 18:17 „Ha nem hallgat rájuk, mondd meg a gyülekezetnek! Ha pedig a gyülekezetre sem hallgat, tekintsd olyannak, mint a pogányt vagy a vámszedőt!”

Jézus egy logikus eljárásrendet rendel el a gyülekezet számára, melyet mégis ritkán tudunk maradéktalanul követni. Ha vétkezik ellened a testvéred, ne másnak mondd el, hanem négyszemközt vele rendezd! Ha sikerül, akkor itt legyen vége a történetnek! Ha nem sikerül kettőtöknek elrendezni, akkor is van még saját feladatod! Ismételd meg a látogatást 1-2 testvér kíséretében. Ha ekkor sem sikerül békességre jutni, nem ért véget a dolgod. Ez is egy nagyon kellemetlen feladat: mondd meg a gyülekezetnek! Ekkor már a gyülekezet felelőssége következik.