RMBGySz*

Presbiteravatás Szilágyballán

2017 június 2-án Szilágyi Norbert presbiter avatására került sor a szilágyballai baptista gyülekezetben. 

Norbert testvérünk Nagyváradon végezte el teológiai tanulmányait, melynek befejezése után Oxfordban talált magának polgári foglalkozást. Ottani tartózkodása alatt találtak egymásra Erdélyből és Magyarországról elszármazott testvérekkel, akikben megvolt a vágy a közösség gyakorlására. Így imaházat béreltek és egy idő óta rendszeresen összegyűlnek úgy hétköznap, mint vasárnap istentiszteleti alkalmakra. Megalakulása óta több erdélyi baptista lelkipásztort és szolgálattevőt meghívott a kis közösség, mert ápolni akarta a testvéri kapcsolatokat. Többekben az úrvacsorához való igény is megfogalmazódott. Ebből a szükségből kiindulva fordultak testvéreink a szilágyballai gyülekezethez, hogy támogassák Norbert testvér felavatását, hogy legyen aki rendszeresen úrvacsorát osszon az Oxfordban élő baptista testvéreknek. 

Az avatóünnepélyen Kovács József, szilágysomlyói lelkipásztor testvér hirdette az alkalmi igét a 2Pt 5:1-4 alapján. Testvérünk kihangsúlyozta, hogy Isten nyájának legeltetése fontos feladata kell legyen annak, akire ezt az Úr bízta. A presbiter feladata az, hogy élelemhez juttassa,  védje és irányítsa Isten nyáját. Minden időben szükséges, hogy a presbiter lelkülete Isten és emberek előtt kedves legyen: szolgáljon szívesen, önfeláldozóan, ne uralkodjon a nyájon és legyen tudatában mindig annak, hogy munkájáért az Úrtól várhatja a jutalmat. 

Az igei szolgálat után Szilágyi Norbert tett bizonyságot megtéréséről, a szolgálatra való elhívásáról és hitbeli meggyőződéséről. Ezek után került sor az avatásra, melyet Szűcs Sándor, Kovács József, Veress Ernő és Nagy István testvérek végeztek. 

Norbertért és feleségéért, Alexandráért továbbra is imádkozunk, hogy az Úr áldja meg életüket és erősítse őket naponként a küldetésben, hogy szeretettel és alázattal végzett szolgálatuk legyen Isten előtt kedves, az Ő dicsőségére és a gyülekezet épülésére.

Veress Teréz

Új hozzászólás

Nem vagyok robot!
Kép CAPTCHA
Be kell írni a képen látható karaktereket.