RMBGySz*

Presbiter avatás Élesden

Presbiter avatási istentiszteletre gyűlt össze az élesdi gyülekezet, január 29-ikén. Örömünnep volt, amikor hálás szívvel mondhatták el a testvérek, hogy „Ez az a nap, melyet az Úr szerzett”. (Zsolt. 118:24) Hosszú évekig imádkozott a gyülekezet, hogy rendeljen az Úr egy szolgatársat. Isten csodásan működik, messze tájról gyűjt össze népeket, és így nem csak elindulás van, hanem megérkezés is – mondta Dániel Zalán testvér a köszöntő beszédében. Tóth Miklós testvér, a presbiter jelölt, Isten ajándéka a gyülekezetnek. „Határtalan és mérhetetlen” – énekelte a gyülekezet, miután Sorbán Barna testvér buzdított imára a Zsolt. 118:24-25 alapján. „Óh Uram, segíts most, adj most jó előmenetelt.”. A napokat az Úr rendeli, ezért van okunk a hálára, örömre. Testvérünk kihangsúlyozta, ha van szeretet a gyülekezetben, akkor mások is vágyni fognak a közösségbe, csak hintsük a szeretet kincseit.

Veres Efraim lelkipásztor testvér hirdette az igét az 1 Péter 5:1-4 alapján. Szolgálni és dolgozni akkor is kell, ha nem kérnek meg rá, mert Isten bíz meg a szolgálattal és Ő hív el embereket. A presbiter arra hivatott, hogy gondot viseljen a nyájra, vezesse és védelmezze azt. Áldás viszont akkor lesz, ha ezt alázatban, önként, és példamutatóan végzi a presbiter. A presbiter feladata, hogy hirdesse Isten igéjét, tanítsa a nyájat, és vigyázzon a nyáj tisztaságára.

Tóth Miklós testvér elmondta bizonyságtételében, hogy ő érkezett a legmesszebbről. Isten megengedte neki, hogy magasan járjon, nagy célokat elérjen, de kegyelmes volt hozzá, mindig rajta tartotta szemét, nem menekülhetett előle, egy nap hatalmas kézzel megragadta, a magasból is lerántotta, bár nem engedte, hogy menthetetlenül lezuhanjon. (Abdiás 4., Zsolt 139:2-3, 7-8, 10). Isten gondviselését tapasztalta élete minden mozzanatában, és az Ő irányítása alatt kívánja betölteni továbbra is szolgálatát, az Ő segítségében bízva. Az avatóbizottság kézrátétellel imádkozott Tóth testvérért, kérve Isten áldását a személyes életére, a családja életére, a gyülekezeti munkájára, misszió munkájára, s egyéb munkásságára.

Adja az Úr, hogy ez a presbiter avatás új lehetőségeket hozzon a gyülekezet számára, szolgálja a hívők lelki növekedését, és még sok élesdi ember üdvösségét, egyedül az Ő dicsőségére.

Új hozzászólás

Nem vagyok robot!
Kép CAPTCHA
Be kell írni a képen látható karaktereket.