RMBGySz*

Áhítat

2018. augusztus 25., szombat

Igehely: 2Tim 2:19-21; Kulcsige: 2Tim 2:21 „Ha tehát valaki megtisztítja magát ezektől, megbecsült, megszentelt edény lesz, az Úrnak is hasznos, és minden jó cselekedetre alkalmas.”

A mindennapi életben sokszor jól jöhet egy magas beosztásban lévő emberrel való ismeretség. Pál a világ leghatalmasabb Urával való kapcsolatáról ír. Ennek az ismeretségnek két oldala van.

2018. augusztus 24., péntek

Igehely: Róm 10:9-17; Kulcsige: Róm 10:14 „De hogyan hívják segítségül azt, akiben nem hisznek? Hogyan is higgyenek abban, akiről nem hallottak? Hogyan hallják meg igehirdető nélkül?”

Az ember sokszor kerül szembe olyan helyzetekkel, amelyeket egymaga nem tud megoldani. Ilyenkor a legjobb, ha segítséget hív. Ha betegek vagyunk, orvoshoz fordulunk, ha egy háztartási gép meghibásodik, akkor szakembert hívunk segítségül.

2018. augusztus 23., csütörtök

Igehely: ApCsel 19:11-20; Kulcsige: ApCsel 19:13 „Erre a vándorló zsidó ördögűzők közül is megkísérelték néhányan, hogy a gonosz lelkektől megszállottak felett kimondják az Úr Jézus nevét. Így szóltak: Kényszerítünk titeket arra a Jézusra, akit Pál hirdet!”

Efézusban az evangélium hirdetése nyomán csodálatosan megnyilvánult Isten munkája. Ám a „nagy ámító” igyekszik aláásni Isten munkáját azáltal, hogy megpróbálja azt utánozni, és azáltal megtéveszteni az embereket. A farkas báránybőrbe öltözik.

2018. augusztus 22., szerda

Igehely: 1Kir 18:20-40; Kulcsige: 1Kir 18:32 „A kövekből oltárt épített az Úr nevében, azután árkot húzott az oltár körül, amelybe két véka vetőmag is belefért volna.”

A Kármel-hegyi események megdicsőítették az Úr nevét, és szégyent hoztak a Baál nevére és az ő követőire. Nem történhetett ez másképp, hiszen: “Megszégyenülnek mind a faragott képek szolgái, akik bálványokkal dicsekednek...” ( Zsolt 97:7).

2018. augusztus 21., kedd

Igehely: 2Móz 33:12-23; Kulcsige: 2Móz 33:19 „Az Úr így felelt: Elvonultatom előtted egész fenségemet, és kimondom előtted az Úr nevét. Kegyelmezek, akinek kegyelmezek, és irgalmazok, akinek irgalmazok.”

„Ahol nincs vezetés, elvész a nép.” (Péld 11:14) Isten mindig gondoskodott arról, hogy az Ő népének legyenek vezetői, elöljárói, úgy a régmúltban, mint ma is. Mózes az egyik legnagyobb vezetője volt Isten népének. Istentől kapta megbízatását.

2018. augusztus 20., hétfő

Igehely: 1Móz 26:20-31; Kulcsige: 1Móz 26:25 „Ezért Izsák épített ott egy oltárt, és segítségül hívta az Úr nevét. Majd felverte ott a sátrát, szolgái pedig kutat ástak ott.”

Isten megáldja Izsákot a filiszteusok földjén, és meggazdagszik. Ennek ellenére tudja, hogy nem ez az a hely, ahol neki lennie kell. Nem biztos, hogy Isten ott akar látni téged, ahol a legtöbb anyagi haszonra tudsz szert tenni. Izsáknak Isten áldásai mellett Istenre is szüksége volt.