RMBGySz*

Áhítat

2019. január 18., péntek

Igehely: Jn 4:27-38; Kulcsige: 4:38 „Én elküldtelek titeket, hogy azt arassátok, amiért nem ti fáradtatok: mások fáradoztak érte, ti pedig az ő munkájukba álltatok be.”

A samáriai asszony zárkózott volt és emberkerülő. A múltjára való tekintettel ez érthető is. Ez a múlt azután sem változott meg, hogy Jézussal találkozott. A múltja megmaradt, annyi különbséggel, hogy Jézusnak hatalma van az elrontott múltját megbocsátani és a tenger mélyére dobni.

2019. január 17., csütörtök

Igehely: Jn 4:16-26; Kulcsige: 4:26 „Jézus ezt mondta neki: Én vagyok az, aki veled beszélek.”

Vannak mondatok, kijelentések, amelyeknek csak akkor van értelme és súlya, hogyha azt komolyan gondoljuk, és az is komolyan veszi, aki azt hallgatja. Vannak beszélgetések, amelyek nem jöhetnének létre, ha a két beszélgetőtárs nem lenne egymással szemben teljes mértékben őszinte és leplezetlen.

2019. január 15., kedd

Igehely: Jn 4:1-9; Kulcsige: 4:7 „Egy samáriai asszony jött vizet meríteni. Jézus így szólt hozzá: Adj innom!”

Vannak-e véletlenek? Különösen, amikor Jézus szolgálatáról olvasunk, soha nem gondolunk a véletlenre. Ebben a történetben sem véletlen, hogy az Úr Jézus, mint fáradt vándor, letelepededik a kút mellé. Első látásra azt gondolná az ember, hogy csak elfáradt szegény.

2019. január 13., vasárnap

Igehely: Jn 3:16-21; Kulcsige: 3:18 „Aki hisz őbenne, az nem jut ítéletre, aki pedig nem hisz, már ítélet alatt van, mert nem hitt Isten egyszülött Fiának nevében.”

Isten a tökéletes szeretet. Ezt a szeretetet megérezhette és meg is ismerhette a múltban élő ember, de megtapasztalhatja a jelenben is bárki, aki keresi és hiszi, hogy Ő létezik. Isten szeretetének tárgya nemcsak egy nép, egy ember vagy egy csoport, hanem az egész világ.