RMBGySz*

Áhítat

2018. október 17., szerda

Igehely: Mt 5:17-20; Kulcsige: Mt 5:17 „Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem a törvényt vagy a próféták tanítását. Nem azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem, hanem hogy betöltsem azokat.”

Krisztus szabaddá tett bennünket, szabaddá tett a törvény leterhelő és megkötöző erejétől, mert áldozata által megmentett. Mindez azonban nem jelentheti számunkra, hogy a törvényt megvetjük és törvénytelenül élünk. A 112.

2018. október 14., vasárnap

Igehely: Mt 22:34-40; Kulcsige: Mt 22:40 „E két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták.”

Sokféle ember volt Jézus körül, farizeusok, szadduceusok, hívők és hitetlenek, gyógyulásra vágyók és érdeklődők. A szadduceusok, akik azt állították, hogy nem lesz feltámadás, arra voltak kíváncsiak, hogy mit felel Jézus az ő okoskodásukra.

2018. október 13., szombat

Igehely: 1Jn 2:15-17; Kulcsige 1Jn 2:16 „Mert mindaz, ami a világban van, a test kívánsága, a szem kívánsága és a vagyonnal való kérkedés, nem az Atyától, hanem a világtól van.”

Azok a kívánságok, amikről a héten beszéltünk rövid távlatra vonatkoznak. Vannak dolgok, amiket hosszú távon szeretnénk elérni, (pl. család, karrier) de ezeket inkább céloknak nevezünk. Ezért mondjuk azt, hogy a kívánságok általában sürgetőek, mert szeretnénk őket a lehető leghamarabb elérni.

2018. október 12., péntek

Igehely: Róm 13:8-14; Kulcsige: Róm 13:14 „Hanem öltsétek magatokra az Úr Jézus Krisztust; a testet pedig ne kényeztessétek úgy, hogy bűnös kívánságok ébredjenek benne.”

A keresztyénség nem tiltások sorozata, bár sokan úgy tekintenek rá. Igaz, hogy a tízparancsolatban inkább tiltásokkal találkozunk, de az apostol itt elmagyarázza, hogy aktív szeretettel minden törvényt be lehet tölteni.