RMBGySz*

2018. május 7., hétfő

DÉLELŐTT | 

A szeretet bőkezű

Igehely: 1Jn 3:16-18; Kulcsige: 1Jn 3:16 „Abból ismerjük a szeretetet, hogy ő az életét adta értünk; ezért mi is tartozunk azzal, hogy életünket adjuk testvéreinkért.”

Valamikor az emberek menekültek a tartozástól. Bár ma sokan tartoznak nagy pénzösszegekkel, mégis kerülik, hogy valamivel még tartozzanak. Az a tartozás, amiről itt szó van, az emberi kapcsolatok egyik alappillére. Szeretet nélkül egyetlen emberi kapcsolat se működik. Szeretettel tartozni valakinek, és az életet is odaadni szeretetből a másikért, ez itt a tét! Ez csak akkor tudjuk elfogadni és gyakorolni, ha igazán megértjük az Úr Jézus Krisztusnak irányunkba bemutatott szeretetét. Őt kell követnünk a szeretet útján járva, Hozzá hasonulva tetteinkben, de még az önfeláldozó szeretetben is. Ő bőségesen árasztotta ránk szeretetét, tegyük ezt mi is hozzá hasonlóan. Ne legyünk fösvények testvéreink iránti szeretetünk kimutatásában. Imádkozzunk ma azért, hogy az Ő Szentlelke által tegyen képessé bennünket a krisztusi szeretetre. Tegyen bennünket a mások megsegítésében készségesekké, legyünk adakozók, és adjunk bőven abból, amit mi is olyan bőven kaptunk. Osszuk meg javainkat azokkal, akiknek erre szükségük van!

Tóth Zoltán

DÉLUTÁN | 

Apa és családja isteni gondviselésben

Igehely: 1Móz 6:8-22

Jó dolog, amikor mindkét szülő, apa és anya egy akaraton vannak a családban. A szeretetkapcsolat, ami egy családot össze kell kössön értékesebb mindennél. Nóé azért lett megkülönböztetve Istentől, mert ő is egyedi kapcsolatban volt Istennel. Nem járta azokat az utakat, amiket mindenki normálisnak tartott, hanem ő Istennel járt. Egy romlott világban egyedi megbízást kapott családjával együtt a menekülésre. Isten szavára, az Ő gondviselésére hagyatkozva, fogtak hozzá a bárka megépítéséhez. Mindent úgy készítettek el, ahogyan Isten mondta, mert bíztak Benne. Nem tudjuk pontosan, hány évig épült a bárka, de Nóé mindent a terv szerint tett: nem hagyott ki semmit, hozzá sem tett semmit. A bárka volt a világ első vízi járműve, aminek kormánykereke sem volt. Nóé mégis bízott a gondviselésben, és megmenekült nyolcad magával. Vizsgáljuk meg életünket, mi hogy állunk ezen a területen. Milyen a mi bizalmunk Isten iránt? Életünk mely dolgait tesszük bizalommal az Ő kezébe, csak a nagyokat, vagy mindent? Imádkozzunk teljes bizalomért, hogy az Ő gondoskodásában részesüljünk, terve szerint.

Tóth Zoltán

2018.05.07.