RMBGySz*

2018. május 16., szerda

DÉLELŐTT | 

A Szentlélek ad testvért a bajban

Igehely: 1Krón 12:18-20; Kulcsige: 1Krón 12:19 „Ekkor Amászaj, a harmincak vezére lélekkel eltelve így szólt: Tied vagyunk, Dávid, veled tartunk, Isai fia! Békesség, békesség neked! Békesség segítőidnek, mert megsegít téged Istened! Erre magához fogadta őket Dávid, és csapatparancsnokokká tette őket.”

Saul halála után Izráel Dávidot teszi királlyá. Dávidnak újjá kellett szerveznie a hadsereget, a gazdasági életet, és nem utolsó sorban az istentiszteleti rendet.

Sokan átmentek a Saul hadseregéből a Dávid hadseregébe. Ezek között voltak benjáminiak és judaiak is. Dávid feltétele ezekkel szemben a békés szándék volt. Nem akart árulókat a seregébe, azt akarta, hogy az egységes legyen.

Amászaj, akiben isteni lélek volt, így biztosította Dávidot jó szándékukról: „Tied vagyunk Dávid, veled tartunk Isai fia!”(19). Dávid testvéreivé váltak ezek a vezetők.

Krisztus katonái vagyunk?

Testvérem, mennyire vagy elszánt mellette, érte, vele harcolni? Jézus azt mondta tanítványainak a Mt 12:50 szerint: „aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát, az az én fivérem, nővérem és az én anyám.”

Testvérem, tudod-e így fogadni mennyei Atyád többi gyermekét? Gyakorlatban, nem csak elméletben. Uralja-e az összetartozást munkáló Szentlélek az életed?

Veress Bálint

DÉLUTÁN | 

A Szentlélek gyümölcse: Békesség és türelem

Igehely: 1Thessz 5:13b-14

Az életünk nagyon felgyorsult. A gyerekek rohannak az iskolába, majd a felkészítőkre. A felnőttek rohannak a munkahelyre, onnan haza, majd vásárolni, majd az otthoni helyzeteket is rendbe hozni, és közben egyre idegesebb és türelmetlenebb mindenki.

A múlt héten, ügyintézés közben valakivel sok hivatalt végig kellett járnunk. Egy dolgot megfogadtunk mindketten az Úr előtt: senkivel nem beszélünk durván és szeretetlenül. Az Istené legyen a dicsőség, hogy megadatott. Volt kísértés, hogy békétlenek és türelmetlenek legyünk - a legfontosabb aktában észrevettük, hogy a cím el van írva, és újra kellett járni egy kört a javításért - de egymást erősítettük, hogy a hivatalokban is meg kell lássák, hogy Isten gyermekei vagyunk.

A Szentlélek képessé tesz arra, hogy Isten békességében megpihenjünk, feltöltődjünk és az emberek felé is türelmesek legyünk. A békesség azonban nem jelenti azt, hogy mindenre bólogatni kell. Törekedni kell rá, hogy mindenkivel békességben éljünk, de igénk azt is mondja, intsétek a rendetleneket. Ne durván, hanem türelemmel. Engedjük, hogy a Lélek tanítson erre.

Budai Lajos

2018.05.16.