Temetés Szilágyperecsenben

2022. szeptember 14-én vettünk búcsút Szilágyperecsenben † Boncidai Bálinttól, akinek 67 esztendőt adott ajándékba Teremtő Atyánk. Testvérünk egészségi állapota az utóbbi években egyre rosszabb lett, de nővére és húga szeretete folytán hűséges gondozásban részesült halála napjáig. A temetésen Isten vigasztaló Igéjét Borzási Pál helyi lelkipásztor hirdette úgy a kápolnánál (Zsolt 139:23-24), mint a temetőkertben (Dán 12:1-3). A gyászoló családra Urunk gazdag vigasztalását kívánjuk!

Borzási Pál lp.