Székelyföldi női csendesnap a Hargitán

Isten kegyelméből egy gyönyörű őszi napon, 2022. október 22-én találkozhattunk nőtestvéreinkkel a Hargita Táborba, a székelyföldi nőszövetség által szervezett csendesnapon. Az érkezőket meleg tea, kávé és finom sütemény fogadta a regisztráció után. 

Rákosi Ibolya, a székelyföldi nőszövetség elnöke köszöntötte a jelenlevőket a János evangéliuma 14. rész 27. igeversével: „Békességet hagyok néktek; az én békességemet adom néktek: nem úgy adom én néktek, amint a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen!” Ezután ismertette a napi témát: „Béketeremtő nők”. A témával összhangban a női csendesnap vezérigéje a Rómabeliekhez írt levél 14. részének 19. verse bátorított: „Azért tehát törekedjünk azokra, amik a békességre és az egymás épülésére valók.” 

Imára buzdított Kelemen Andrea (Székelykeresztúr) a Jeremiás 24. része alapján, kihangsúlyozva, hogy alázatra van szükségünk ahhoz, hogy Isten megvizsgálhasson és formálhasson az Ő képére. Éneklésben a brassói testvérek vezetettek. 

Győrfi Annamária (Barót), Pál Eszter (Homoródszentmárton) és Gedő Erzsébet (Szentegyháza) részéről szintén építő bizonyságtételeket hallhattunk. 

A béketeremtő nők témakörben a Szilágyperecsenből érkezett Borzási Anna előadását hallhattuk. Arra hívta fel figyelmünket az előadás, hogy akkor tudunk igazán békességre igyekvő nők lenni, ha magával Istennel békességre jutottunk, Jézus Krisztus által, mert „...ő megsebesíttetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért, békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyulánk meg” (Ézs 53:5). A szelídlelkűség kell jellemezzen minden hívőt, hogy valóban betölthesse „béketeremtő” küldetését a családban, a gyülekezetben, környezetében és a társadalomban. A Szentírásban megtalálhatunk minden olyan tényezőt, ami segít a békességre való igyekezetben. Pál apostolnak a Filippibeliekhez írt levelében a 4. rész 8. verse mindannyiunk receptje lehet, hogy a békességet keressük, képviseljük és „teremtsük” köreinkben: „…amik csak igazak, amik csak tisztességesek, amik csak igazságosak, amik csak tiszták, amik csak kedvesek, amik csak jó hírűek; ha van valami erény és ha van valami dícséret, ezekről gondolkodjatok.” Az előadás után közösen ebédelhettünk, majd csoportokba vonulva beszélgethettünk. 

Bátorítok minden testvérnőt, hogy a lehetőséget megragadva vegyen részt minden ilyen alkalmon, ahol Istenünk különösen minket, nőket formálhat. 

Fűrészes Szálasi Enikő, Erdőszentgyörgy