Kun Márton hazaköltözött

† Kun Márton 1951. szeptember 21-én született Györgyfalván, református családban. Iskoláit szülőfalujában, majd Szamosújváron végezte. Itt ismerkedett és barátkozott meg egy hívő fiúval, Futó Andrással, aki egy Újszövetséget ajándékozott neki, amit aztán olvasott minden nap. Iskoláit befejezve haza került szülőfalujába. Itt találkozott majd a lónai fiatalokkal, akik meghívták őt a baptista imaházba. Életét fiatalon átadta az Úrnak, majd hitvalló bemerítés által tett bizonyságot, csatlakozva a Györgyfalvi Baptista Gyülekezethez. Sokrétű szolgálatot be-töltő, hűséges, oszlopos tagja volt a gyülekezetnek mindvégig. 26 éves korában házasságot kötött Bálint Ibolyával a kémeri gyülekezetből, akivel 45 évet éltek boldog házasságban. Az Úr megajándékozta őket két leánygyermekkel, Evódiával és Lídiával, illetve két unokával, Sanyikával és Szabinával. Sajnos, élete utolsó évében megbetegedett és nagyon legyengült a tüdeje és a szíve, ezért életének utolsó tíz hónapjában oxigénpótlásra volt szüksége. Szenvedését csendesen, türelmesen viselve, október 28-án reggel átment a próbák világából az örök hazába. Temetésére november 3-án került sor Györgyfalván, ahol igét hirdetett a kápolnánál Oláh Lajos ügyintéző lelkipásztor, Rajna Ottó, tordai lelkipásztor, valamint a sírnál Máté Miklós lelkipásztor. „Az Úr szemei előtt drága az ő kegyeseinek halála.” (Zsolt 116:15) Az Úr vigasztalja a gyászoló családot! (A gyászoló család)