„Ifjúsági találkozó” 60-on túliaknak

Egy csodálatos álmom teljesülhetett október 2-án Biharon. Úgy éreztem, milyen szép lenne „ifjúsági találkozót” szervezni a környező gyülekezetek idősödő tagjainak. Egy olyan igazi korabeli ünnepélyt. Elmondtam ezt Albert I. Zsolt lp tv.-nek, aki örömmel fogadta az ötletet. Miután a gyülekezet vezetősége is támogatta, kezdhettem is a szervezést.

A meghívottak nagyon örültek az alkalomnak, aki tudott, el is jött. Így ünnepelhettünk együtt Asszonyvására, Tamási, Szalárd, Szentjános, Püspöki, Száldobágy és Bihar szépkorúival. A mottónk alapján (Zsolt 148:12–13) hívtam a fiatalabbakat is, akikkel együtt hálával dicsértük Istenünket. Zengett az imaház a lelkes énekléstől. Közben szavalatok, bizonyságtevések voltak. Igei üzenettel Elekes József ny. lp. szolgált a Fil 3:14 alapján, bátorítva, hogy a régieket elfeledve, az előttünk valónak nekidőlve fussuk meg pályánkat a célig. 

Nagy szeretettel köszönthettük gyülekezetünk legidősebb házaspárját, a 89 éves Carţiş Ioant a 90 éves Floaréval (lásd a fotót). Isten kegyelméből 69 évet tölthettek eddig együtt. Az Ézs 46:4-gyel biztattam őket, hogy továbbra is bízzanak Isten ígéretében, aki ezután is velük lesz, ahogy eddig is, majd egy román énekkel örvendeztettük meg őket.

Azzal a bizonyossággal fejeztük be istentiszteletünket, hogy ha itt testünk, hangunk el is gyengül, elnémul, a mennyben majd szebben zenghetjük a Bárány énekét. Az alkalom szeretetvendégséggel és őszinte boldog beszélgetéssel zárult. Mindezért legyen áldva a mi Urunk Istenünk!

Szivák Etelka