Id. Kovács Géza lelkipásztor az Úrhoz költözött!

„2023. január 23-án kora délután id. Kovács Géza – mindannyiunk Géza bácsija – 98. életévében megérkezett oda, ahova oly régóta vágyott! Ujjong a menny! Hazaért a vándor!” – írja a baptist.hu, rövid híradásában. 

Gyermekei – Géza, Zoltán, Péter és Enikő –, valamint azok családjai (13 unokája és 37 dédunokája) jegyzik gyászjelentését, amelyben ez áll: „Kovács Géza lelkipásztor testvér 2023. január 23-án, életének 98. évében Isten gyönyörű országába költözött. Hálaadó istentiszteletet tartunk édesapánkért a Budafoki Baptista Imaházban (Bp. XXII. ker., Péter-Pál u. 17.) 2023. február 4-én, szombaton du. 2 órakor. Az urnát a család később szűk körben helyezi el. Koszorúmegváltás lehetősége helyszíni adakozással vagy utalással: a Menedék Alapítvány (11722003-20022222 céladomány Fiúotthon bővítésére) vagy MBE (11706016-20213558 megj. KG cigány imaházra).”

A budafoki gyülekezetben megtartott emlékistentiszteleten részt vett Pardi Félix, az erdélyi baptista szövetség elnöke is.

Az eseményről „Búcsúzás egy mindhalálig hű lelki vezetőtől” címmel dr. Mészáros Kálmán is bejegyzést tett közzé szociális csatornáján. Mint írja: „Géza bácsi egyik alapítója volt a Magyar Evangéliumi Rádiónak, az Élet Szava Nemzetközi Bibliaiskolának, a Baptista Missziói Főiskolának, és egyháztörténelem tanára volt a Baptista Teológiai Szemináriumnak, valamint főigazgató helyettesként is szolgált egy időben a Baptista Teológiai Akadémián. Soli Deo Gloria!”

Id. Kovács Géza sokrétű magyarországi szolgálatán kívül szoros barátságot ápolt néhai id. Veress Ernő lelkipásztorral, az erdélyi szövetség újraalapítójával, ahogy sok más erdélyi lelkipásztorral is, és gyakran szolgált igehirdetéssel az erdélyi gyülekezetekben. Szerette a mi vidékeinket és értékelte az itt tapasztalható lelkiséget. Ahogy Pardi Félix szövetségi elnök írja Budafokon elmondott megemlékezésében: „Hálásak vagyunk az Úrnak Géza bácsi példás életéért, nem kevésbé az ő Erdélyben végzett lelki szolgálatáért, amivel gazdagította az erdélyi baptista gyülekezeteket az évek során. Külön szeretném átadni a Zilahi Baptista Gyülekezet részvétnyilvánítását és hálás köszönetét Géza bácsi gazdag és áldott szolgálataiért, amelyeket Zilahon végzett, mindig jókedvvel és örömmel. Az erdélyi gyülekezetek nagyrésze a századfordulókor alakult, az 1900-as évek körül. Jól is ment minden, volt áldás évtizedekig, de mire elérkeztek az 1950-es évek, szomorú hanyatlásnak indultak a gyülekezetek. Idősebb lelki testvérek azt mondogatták: a baptista mozgalom a halálos ágyára került. Cserepka testvér is kezdte mondani, hogy változásra van szükség. És akkor tájt érkezett Szilágyballára egy alkalommal Kovács Géza bácsi prédikálni. Az Ige, amiből szolgált, a Jákób tusakodását mutatta be. Testvérünk kiemelte Jákób addigi bűnös életét, majd megtérését. A lelki változás és ébredés fontosságáról prédikált, az új élet áldásairól és erejéről. A prédikáció után összefutottak az emberek és ezt mondogatták: »valami ilyen kellene itt is«. Amit ő akkor hirdetett sokak szívében visszhangra talált. És a Jó Isten könyörült, és pár éven belül jött az ébredés. Kovács Géza bácsi a lelki vészharang kongatásának előfutára volt nálunk. Ezért  hálásak vagyunk! Legyünk mi is ilyen emberek!”

G. G.