Bemerítés Pelbárthidán

2022. július 17-én megmozdult a víz Nyüved és Pelbárthíd határában, amikor egy szabadtéri istentisztelet keretében ifj. Farkas Károly vallotta meg az Úr Jézus Krisztusba vetett hitét és részesült újszövetségi bemerítésben. Testvérünket már régebben megszólította az Úr egy hasonló bemerítési istentiszteleten és több alkalommal is elindult felé, de újra és újra elakadt az úton. A koronavírus okozta járvány nagyon megviselte őt és a családját is, akkor fordult komolyan az Úr felé és tapasztalta meg az Ő hatalmas szabadítását. Az volt a kívánsága, hogy szabadtéren tegyen bizonyságot hitéről és ott történjen a bemerítése, hogy sokan részesülhessenek áldásban. A fúvós-zenekar vezetésével vonultunk ki a Berettyó partjára e szép ünnepélyre. Alkalmi igehirdetéssel Albert István Zsolt helybeli lelkipásztor szolgált a Lk 3:3-18 alapján és a bemerítést is ő végezte. A körzet testvérisége, a szomszédok és barátok előtt hangzott és elevenedett meg az Ige: „Teremjetek megtéréshez méltó gyümölcsöket”. A mi imádságunk az, hogy szaporítsa az Úr az üdvözülendőkkel a hívők közösséget Pelbárthídon és adjon növekedést a már benne hívőknek. (Albert István Zsolt lp.)