Bemerítés Belényesben

2022. november 13-án a Belényesi Maranata Román Baptista imaházban gyűlt össze a körzet magyar baptista testvérisége bemerítési ünnepélyre, ahol két fehérruhás – Zsupun János Köröstárkányból és Benedek Terézia Várasfenesről – tett bizonyságot hitéről a víz hullámaiban. Fogarasi Dezső, ákosi lelkipásztor hirdette az Igét, az ákosi gyülekezet tagjai pedig énekkel és bizonyságtevésekkel szolgálták az Urat. Áldott, felemelő alkalom volt. Az Úr áldja meg az új tagokat, erősítse őket, adjon növekedést nekik!

Szűcs Sándor lp.