Bemerítés az ippi körzetben

2022. július 31-én örömteli eseménynek lehettünk tanúi: napra pontosan, 6 év elteltével ismét megmozdult a víz az ippi gyülekezetben. Bemerítési ünnepélyt tartott az ippi és a berettyószéplaki gyülekezet. A közelről s távolról nagy számban érkező vendégek tanúi voltak annak, ahogy két fiatal: Szabó Aksza (Ipp) és Bogdán Tibor (Berettyószéplak) bizonyságot tettek megtérésükről, hitükről a bemerítés vizében, Isten és a gyülekezet színe előtt. Az ünnepi istentiszteleten Szabó Béla (Berettyószéplak) és Szabó András (Kémer) testvérek buzdítottak hálaadásra, megemlítve, milyen nagy áldás az, hogy a fiatalok mögött álló hívő családok esedeztek gyermekeik megtéréséért és azok most imáik meghallgatásaként fehér ruhában állhatnak. Isten Igéjét Boros Róbert, a temesvári gyülekezet lelkipásztora hirdette az 1Pt 3:18-21 alapján, kihangsúlyozva, hogy a hitvalló keresztségben azok részesülnek, akik az élő Jézusban bíznak megmentésük érdekében, és megtisztult lelkiismeretről tesznek bizonyságot. A bemerítést Fekete Csaba, helyi lelkipásztor végezte, amely után a jelenlevő lelkipásztorok kézrátételes imádságban kértek áldást a fiatalok életére. Az alkalmon különböző szolgálatok hangoztak el, köszöntve a fehér ruhásokat is. Kívánjuk az új tagok életére Isten áldását, megerősödést, kitartást az úton, lelki örömöt, Isten vezetését és odaszánást a szolgálatra! Az Úré legyen a dicsőség! A képen balról jobbra: Fekete Csaba lp, Bogdán Tibor, Szabó Aksza-Anikó és Boros Róbert lp. (Szabó Anett)