Baptista történelmi évfordulók 2023-ban

500 éve (1523)

 • Konrad Grebel (1498-1526), Felix Mantz (1498-1527) és Georg Blaurock (?-1529) Svájcban anabaptista gyülekezetet szervezett
 • megjelentek a Kárpát-medencében, a Felvidéken az első anabaptista tanítók (a dátum közmegyegyezésen alapul)

150 éve (1873)

 • Pestre költözött Meyer Henrik (1842-1919)

130 éve (1893)

 • Orosz István vezetésével énekkar alakult Kolozsváron
 • gyülekezet alakult Erdőhegy, Vadász, Érmihályfalva, Margitta, Érsemjén, Székelyhíd, Bélzerind településeken
 • Kornya Mihály megtartotta az első szabadtéri bemerítést Érszöllősön
 • megjelent a Kis Zsoltár, amely kétszáz, jórészt Lisztes Mihály által fordított éneket tartalmazott
 • Udvarnoki András és Balogh Lajos hazajött a hamburgi szemináriumból

120 éve (1903)

 • imaház épült Nagyszalontán, a megnyitó dec. 23-án volt
 • gyülekezet alakult Szilágynagyfalu, Ipp, Homoródalmás, Hegyközkovácsi településeken
 • körzeti prédikátorrá avatták V. Nagy Lajost, Kozma Imrét és Szőke Sándort
 • Szőke Sándor úttörő munkálkodása révén misszióállomás alakult Szilágysomlyón
 • Kornya Mihály alámerítette Kiss Ferencet, akinek házánál gyülekezet alakult Szilágyballán
 • június 28-tól kezdve Kiss János, a kolozsvári gyülekezet lelkes igehirdetője Brassóban töltött katonai szolgálata idején magyar nyelvű istentiszteleteket tartott, aminek következtében hamarosan meg is alakult a gyülekezet a városban

110 éve (1913)

 • gyülekezet alakult Avasújváros, Ottomány, Bogdánd, Csokaly településeken
 • megjelent az Evangéliumi Karénekek

100 éve (1923)

 • imaház épült Ipp, Szilágybagos, Hadad településeken
 • Körösi Béla irányítása alatt 32 ifjúsági egylettel és 10 leánykörrel megalakult az Ifjúsági Szövetség
 • a nagyváradi székhelyű Szövetség megvásárolta a Mercur nyomdát
 • megjelent az első erdélyi magyar baptista missziós röplap, az Ébresztő!

90 éve (1933)

 • megkezdték tanulmányaikat a Bukaresti Baptista Szeminárium első magyar hallgatói (8 fiú és 8 leány)
 • Molnár Károly szerkesztésében megjelent Az Üdv Üzenete

30 éve (1993)

 • imaházmegnyitó: Élesd (máj. 9.), Micske (szept. 26.), Albis (okt. 10. – az imaház 1961 óta be volt zárva)
 • lelkipásztoravatás: Elekes József (okt. 10., Bihar)

20 éve (2003)

 • megalakult a Hargita Keresztyén Táborban működő Székelyföldi Bibliaiskola
 • aug. 20-án volt a Sólyomkővári Keresztyén Tábor megnyitó istentisztelete
 • lelkipásztoravatás: Kajcza János (márc. 3., Nagyvárad – roma), Balogh Ferenc (ápr. 22., Hadad), Dóczi György (szept. 14., Kibéd), Papp László (szept. 28., Pusztaújlak)
 • október 19-én, Nagyváradon elhunyt Balk Margit (sz. 1915. máj.), misszionárius
 • december 22-én hunyt el Bódi Barna, berettyószéplaki lelkipásztor (sz. 1973. okt. 22., Érendréd)
 • imaházmegnyitó: Mezőterem (aug. 31.), Székelykeresztúr (nov. 2.)

10 éve (2013)

 • június 23-án avatták lelkipásztorrá Tóth Róbertet (Vajdahunyad)
 • június 29-én Szalárdon tartották az első Baptista Kórustalálkozót (a Nagyváradi Missziókerület vezetősége szervezésében, és Bokor Barnabás karnagy közreműködésével). Résztvevő kórusok voltak, a szolgálat sorrendjében: Szalárd, Bihardiószeg, Érmihályfalva, Belényes, Bihar, Biharpüspöki, Paptamási, Arad-Belváros, Nagyvárad-Belváros
 • bibliaiskola indult Kolozsváron
 • július 21-én (öt településről jött) 17 személyt merített be Veress Efraim lp. a Bihar megyei Albison. Közöttük voltak a helyi roma gyülekezet alapító tagjai
 • imaházmegnyitók: Érmihályfalva (aug. 25.), Balánbánya (szept. 8.), Nagybacon – roma (szept. 8.), Biharfélegyháza – roma (szept. 20.), Székelymuzsna (okt. 6)

Összeállította: Kiss Lehel lp.