Alámerítés volt Széplakon

Isten kegyelméből 2015 október 11-én bemerítést tartott a Berettyószéplak-i gyülekezet. Áldott örömünnep volt, mikor há-rom fiatal fehérruhás tett bizonyságot Jézusról, mint személyes megváltójáról, és csatlakozott a helyi gyülekezethez. Az alkalom bevezetésében i-mára buzdítottak ifj. Bereczki Zoltán (Jer 29:11), és Szabó Béla (Zsolt 118:23-24 valamint Fil 3:13-14) versek alapján. Igét hirdetett Kiss Lehel szamosújvári lelkipásztor. A bemerítést a helybeli lelkipásztor, Fekete Csaba végezte. Nagyon felemelő volt a közös éneklés és dicsőítés, amelyet ifj. Bereczki Zoltán tv. vezetett Pécelről. A lelkipásztor és a fehérruhások nevei balról jobbra: Fekete Csaba lp., Zmole Maximilian, Zmole Patricia, Szabó Ruben és Kiss Lehel lp. Az Úr tartsa meg a frissen bemerítetteket az ő kegyelméből. A délutáni alkalmon Isten elvett áldásaiért adtunk hálát a gyülekezettel együtt. [Szabó B.]