2024. május 23., csütörtök

DÉLELŐTT | 
A Lélek gyümölcse

Igehely: Gal 5:22–26; Kulcsige: Gal 5:22–23 „A Lélek gyümölcse pedig: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen nincs törvény.”

A Lélek gyümölcséről a nem hívő ember is ismer valamit, de csak felületesen. Olyan, mint az idegen földről hozott különleges gyümölcs, ami nem az ő világában terem, de élvezettel lehet itt is fogyasztani. A Lélek gyümölcse nem az Isten nélküli világban terem, hanem a Lélek világában. A nem hívő ember is ámulattal láthatja a hívők szeretetét, örömét, békességét, és valamilyen mértékben ennek élvezője lehet.

Régen kevés információ jutott el hozzánk más földrészeken levő országokról; szinte az egyetlen kézzelfogható kapcsolódási pont az onnan behozott, arra a vidékre jellemző gyümölcs volt. Amikor gyermekként először kóstoltuk meg, az kézzelfogható bizonyítéka volt annak, hogy tényleg létezik valahol távol egy olyan ország, ahol ilyesmi terem.

A Lélek gyümölcse egyeseknek az egyetlen kapcsolódási pont a nekik ismeretlen lelki világhoz, a Lélek világához. Mennyire erős életünkben annak a bizonyítéka, hogy tényleg létezik egy olyan ország (Isten országa), egy olyan világ (a Lélek világa), ahol ilyen gyümölcs terem? Tényleg felébreszti másokban a vágyat megismerni azt a világot?

Giorgiov Adrián

DÉLUTÁN | 

Látás és prófétálás

Igehely: Ez 11:1–12; Kulcsige: Ez 11:1 „Azután fölemelt engem a lélek, és az Úr házának keleti kapujához vitt, amely keletre néz. Ott, a kapu bejáratánál huszonöt férfi volt. Közöttük láttam Jaazanját, Azzúr fiát és Pelatjáhút, Benájáhú fiát, a nép vezetőit.”

Isten felhasználta Ezékielt arra, hogy eljuttassa üzenetét a helytelenül gondolkodó és cselekvő fejedelmekhez. Lelke által adott neki megfelelő látást és alkalmas szavakat a feladathoz.

Nekünk is szükségünk van lelki látásra, hogy a helyzetet – akár a miénket, akár a másokét – a valóságnak megfelelően érzékeljük. Sokatmondó ez a kifejezés: „felemelt engem a lélek”. Egy magasabb pontról sokkal jobban látjuk a terepet, és a lelki látást nagymértékben megkönnyíti, ha az Úr Lelke felemel, hogy még közelebb legyünk Istenhez. Amikor a körülményeink fölé emelkedünk, egy helyzet vagy éppen a mindennapi élet részletein túl Isten szemszögéből látjuk a nagy képet.

Az, ahogyan látjuk a helyzetet, nagyban befolyásolja azt, amit mondunk. Vajon hányszor nem volt helyénvaló az, amit mondtunk, mert nem jól láttunk? Kérjük, hogy az Úr Lelke emeljen fel minket, hogy jól lássunk, és a megfelelő üzenetet adjuk át olyanoknak, akikhez küld! A prófétálás Isten szavának a közvetítését foglalta magába. Az ő Igéjét mi is továbbíthatjuk figyelmeztetés, bátorítás, vigasztalás, feddés vagy nevelés során.

Giorgiov Adrián

Új hozzászólás

Nem vagyok robot!
2 + 4 =
A fenti művelet eredményét kell beírni. Például 1+3 esetén 4-et.

 Napi áhítat

Igehely: Fil 2:1–4; Kulcsige: Fil 2:2 „Akkor tegyétek teljessé örömömet azzal, hogy ugyanazt akarjátok: ugyanaz a szeretet legyen bennetek, egyet akarva ugyanarra törekedjetek.”

Mi következik Krisztus iránti szeretetünkből? Az övéinek szeretetteljes közössége is. Ennek fenntartása megkívánja, hogy egyetértésre jussunk, törekedjünk az egységre.

Pál apostol erre figyelmeztette (1.v.) a filippibelieket, hogy minden különbözőségeik ellenére törekedjenek szeretet által az egységre. Ezt célként munkálják.