2024. május 15., szerda

DÉLELŐTT | 
Apollós Efézusban

Igehely: ApCsel 18:23–28; Kulcsige: ApCsel 18:24 „Eközben Efezusba érkezett egy Apollós nevű alexandriai származású zsidó férfi, aki ékesen szóló és az Írásokban jártas ember volt.”

Ma reggeli igeszakaszunk bepillantást enged az első gyülekezetek megalakulásába és az ott lelki szolgálatokat végző testvérünk életébe. Apollós áldott eszköze volt az Úrnak, akiről azt olvassuk, hogy ékesen szóló és az Írásokban jártas ember volt, továbbá, hogy buzgó lélekkel és helyesen hirdette az Igét. Aztán az következik, hogy de csak a János keresztségét ismerte. Mi volt a lényeges különbség János keresztsége és az Úr Jézus által képviselt keresztség között? Erre Keresztelő János adja meg a választ: „Én vízzel keresztellek titeket, hogy megtérjetek... de ő majd Szentlélekkel és tűzzel keresztel titeket.”

Apollóst az Úr összehozta egy szintén áldott szolgálatot végző házaspárral, Akvilával és Priszcillával, akik „alaposabban megmagyarázták neki az Úr útját.”

Ma reggel imádkozzunk áldott életű, tiszta jellemű, felkészült igeszólókért, ugyanakkor olyan lelkigondozókért is, akik tovább tudnak vezetni másokat abban, hogy még hatékonyabban legyen hirdetve az örömhír még több ember felé.

Nagy-Kasza Zoltán

DÉLUTÁN | 

Bizonyságtevésre késztet

Igehely: ApCsel 8:29–35; Kulcsige: ApCsel 8:29 „Ezt mondta a Lélek Fülöpnek: «Menj oda, és csatlakozz ahhoz a hintóhoz.»”

Egy olyan élethelyzet van előttünk ma este, ami minden hívő ember számára életbevágóan fontos: Mi szoktuk-e tapasztalni a Lélek vezetését? Pál apostol azt mondja ezzel kapcsolatban, hogy „akiket pedig Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai.” Hogyan szól, hogyan vezet a Lélek napjainkban? A Lélek elsősorban azokat vezeti, akiknek az életük tiszta, rendezett az Úrral és az emberekkel. A Lélek az Igén keresztül, az Igével betöltekezett, az Ige által átjárt hívő embereket vezeti.

A hívő ember az Úrral való rendszeres és szoros kapcsolat következtében felismeri és megérti a Lélek hangját, és kész annak engedelmeskedni. Fülöp megértette a Lélek küldő szavát, és segített ennek a magas beosztású embernek az élő hitre eljutnia.

Neked vannak-e a Lélek vezetésével kapcsolatos megtapasztalásaid?

Nagy-Kasza Zoltán

Új hozzászólás

Nem vagyok robot!
3 + 8 =
A fenti művelet eredményét kell beírni. Például 1+3 esetén 4-et.

 Napi áhítat

Igehely: Gal 5:22–26; Kulcsige: Gal 5:22–23 „A Lélek gyümölcse pedig: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen nincs törvény.”

A Lélek gyümölcséről a nem hívő ember is ismer valamit, de csak felületesen. Olyan, mint az idegen földről hozott különleges gyümölcs, ami nem az ő világában terem, de élvezettel lehet itt is fogyasztani. A Lélek gyümölcse nem az Isten nélküli világban terem, hanem a Lélek világában. A nem hívő ember is ámulattal láthatja a hívők szeretetét, örömét, békességét, és valamilyen mértékben ennek élvezője lehet.