Meghívó a Szövetség X. választókongresszusára

Kedves testvérek az Úr Jézusban! 

Isten segítségével a Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége választókongresszust tart a Krasznai Magyar Baptista Gyülekezet imaházában 2023. április 1-én, délelőtt 10 órai kezdettel. Kérjük szeretettel a Szövetségünkhöz tartozó gyülekezeteket, hogy a kongresszuson a Belső Szabályzat 43. cikkelye alapján képviseltessék magukat. Ez a következőképpen történik: 20-50 tag után 1 képviselő, 51-100 tag után 2 képviselő, 101-150 tag után 3 képviselő, 151-200 tag után 4 képviselő, és ezen felül minden megkezdett 50 tag után még egy-egy képviselő vehet részt a kongresszuson. A 20-nál kisebb taglétszámú gyülekezetek és a leánygyülekezetek az anyagyülekezettel együtt vegyék számításba a tagok számát. Az 50 tag alatti körzetek a lelkipásztoron kívül küldhetnek még egy képviselőt.

A választókongresszus tervezett napirendje:

■ Áhítat

■ Igehirdetés: Ian Smith (a North American Baptist Convention sólyomkővári misszionáriusa)

■ Beszámolók: elnök, főtitkár, főtitkárhelyettes, ellenőrök

■ Hozzászólások a beszámolókhoz

■ A szövetségi tisztségviselők megválasztása 

■ A Szövetség új elnökének záróbeszéde

A választások előkészítése érdekében, a Belső Szabályzat 59. cikkelyének értelmében, sor került a lel- kipásztorok jelölő gyűlésére. Ez alkalommal – január 17-én Kolozsváron – a következő jelöltek lettek állítva: 

Elnökjelöltek: Borzási Pál és Szűcs Sándor; 

Főtitkárjelöltek: Rajna Ottó és Szabó László; 

Főtitkárhelyettes-jelölt: Albert István Zsolt; 

Alelnökjelöltek: Fazakas György, Kiss Lehel, Veress Ernő és János Csaba. 

A kongresszusnak jogában áll a jelöléseket módosítani. Imádkozzunk, hogy az Úr áldja meg tanácskozásunkat, és hogy rendeljen alkalmas vezetőket a Szövetség élére! 

Testvéri szeretettel az Úr Jézusban, Borzási Pál főtitkár