RMBGySz*

Kelj fel, tündökölj!

Baptista Nők Világimanapja, 2018. november 5.

Kelj fel, tündökölj! Ha felkelünk, Isten világossága elhozza az egységet és igazságosságot

A 2018-as imanapi programot a Délnyugat-csendes-óceáni baptista nőtestvérek állították össze. Az imanapi adományaink egy részével a következő csendes-óceáni projekteket támogatjuk:
– varrás tanítása börtönből kijött nők számára – Fidzsi-szigetek;
– földimogyoró-darálók kisgyermekek táplálkozásához – Pápua Új-Guinea;
– faluról városra költöző nők tanítása – Pápua Indonézia;
– „Új horizont”, keresztyén foglalkozások lányok számára – Costa Rica.

------------------------------------------

A nap a Csendes-óceánnál kel fel, és onnan járja körül a világot. Egy újabb nap kezdődik, de a világ ezt kiálltja: Hol van az igazságosság? Mikor fog eljönni?

A média naponta tudósít az erőszakról, amelynek sok esetben nők és gyermekek az áldozatai: idősek és fiatalok, szegények és gazdagok. Borzalmas testi, lelki és érzelmi károk okai lehetnek a kizsákmányolás, megfélemlítés, terror, zaklatás, az egészségi állapot megromlása, testi sérülések, fogyatékosság, halál.

Sokszor az erőszak okozóinak kilétére nem derül fény: csődöt mond a jogi rendszer, amelynek az igazságot kellene óvnia. A kormányok hiába próbálkoznak megoldani a társadalmi igazságtalanság kérdését.

Mózes így ír Istenről: „Kőszikla ő, tetteiben tökéletes, mert igazságos minden útja. Hű az Isten, nem hitszegő, igaz és egyenes ő” (5Móz 32,4).

Mi egy igazságos Istent szolgálunk! Ő mindig helyes döntést hoz. Egyedül Ő tud igazságot és egységet hozni minden személy, család, közösség vagy nemzet számára. Mi változunk, de Isten nem változik.

Nekünk, keresztyéneknek, mi a válaszunk a körülöttünk levő igazságtalanságra és káoszra? Nem hunyhatunk szemet, nem tehetünk úgy, mintha ezek nem léteznének. Közösen kell felkelnünk és világítanunk életünkkel. Saját erőnkből és saját bölcsességgel nem vagyunk képesek ezt megtenni, szükségünk van a nagy Istenünk segítségére, akinek minden útja igazságos.

Amelia Gavidi,
a Délnyugat-csendes-óceáni Baptista Nőszövetség elnöke

------------------------------------------

Az individualizmus és elszigetelődés veszélyes csapdát jelent a keresztyének számára. Mint fiatal bibliaiskolai hallgató úgy gondoltam, hogy jobb ha a saját utamat járom, mintsem része legyek egy olyan gyülekezetnek, amelyről úgy láttam, hogy éretlen és önközpontú keresztyénekből áll.  De nagyon sok történetnek lettem tanúja, aminek eredményeként feladtam a fiatalkori önigazságomat.

Megláttam, hogy nagyon sok nő érzi magát egyedül, amikor ilyen elvárásokkal kerül szembe: „nem vagy elég jó” „nem vagy méltó”, „ostoba vagy”. Sok nő éli át a testi és lelki erőszakot. Egyedül érzik magukat, visszahúzódnak önmagukba.

Más nők pedig erősen keresik a céljaik megvalósítását. Látszólag mindent ellenőrzésük alatt tartanak. De ezek a nők is egyedül maradnak. A hamis biztonság hajszolásának csapdájába esnek.

Minket, embereket Isten közösségre alkotott: Vele és egymással való közösségre. Egyedül a közösségben lehetünk egészségesek. Csak a közösségben érezhetjük az elfogadást, érthetjük meg a saját értékünket, leszünk képesek adni másoknak és elfogadni másoktól. Isten úgy alkotott minket, hogy tartozzunk valahová. 

Krisztusban megtörténik a lehetetlen. Krisztus testének szétesett tagjai együvé válnak, és együttesen tesznek bizonyságot a világnak arról, hogy senki sincs egyedül, és hogy minden lehetséges azáltal, aki meghalt értünk. Ha lenn vagy és elhagyatva érzed magad, vagy pedig a csúcson, és mégis egyedül a küzdelmeid, sikereid között: kelj fel és cselekedj Krisztus nevében, Krisztus gyülekezete érdekében. És lásd meg az Ő fényét, amely világít általunk.

Ksenija Magda,
a Baptista Világszövetség női osztályának elnöke

 

------------------------------------------

Imádkozzunk!

Afrika

Adjunk hálát az Afrikai Baptista Nőszövetség vezetőiért – imádkozzunk, hogy Isten adjon nekik látást, hűséget, erőt, egészséget a munkában, amire elhívattak.

Imádkozzunk, hogy a baptista nőtestvérek átéljék Isten megbocsátását és készek legyenek egymásnak is megbocsátani; hogy az Úr érintse meg a szívüket, és ezáltal a világ felé közvetíthessék Krisztus, aki képes az életeket átformálni;

– békéért Afrikában, hogy Isten szabadítsa meg Afrika országait a társadalmi bizonytalanságtól, a terrorizmustól, a politikai zavargásoktól, és háborútól;

– gazdasági növekedésért, hogy Isten adjon bölcsességet az afrikai kormányoknak, hogy munkahelyeket teremtsenek, ami által a fiatalok otthon maradnak és a stabil közösségek alakulnak ki;

– hogy a keresztyén női vezetők készek legyenek a fiatalabb a generációt tanítani és a nem hívők felé szolgálni;

– az Afrikai Baptista Szövetség vezetőiért, hogy Isten bölcsességével irányítsák a baptista közösséget a földrészen.

 

Ausztrália és a csendes-óceáni szigetek

Adjunk hálát a nőtestvérek odaszánt életéért, akik bemutatják a Krisztus szeretetét a közösségekben.

Imádkozzunk a gyermekek és nők elleni erőszak megszűnéséért: ennek gyakori oka a kábítószer, a munkanélküliség, és hogy egyre többen szorulnak segélyekre;

– a földrengések, szökőár, forgószél, emelkedő tengerszint által sújtott területekért: Isten adjon bölcsességet a kárt szenvedett személyek megsegítéséhez;

– hogy a térség baptista nőtestvérei, különösen ausztráliai és új-zélandi nőtestvérek újra bekapcsolódjanak a női imanap által az egymásért való imádkozásba;

– a csendes-óceáni térség kormányaiért, hogy stabilak legyenek és munkálkodjanak az itt élő népek fejlődésért és egységéért;

– a Délnyugat-csendes-óceáni Baptista Nőszövetség konferenciájának előkészületeiért, amelyet 2019-ben a Fidzsi-szigeteken fognak megtartani.

 

Ázsia

Imádkozzunk közös látásért és harmonikus együttmunkálkodásért az Ázsiai Baptista Nőszövetség   újonnan megválasztott vezetői között;

– hogy több nőtestvér és női csoport bekapcsolódjon a baptista női világimanapba, és ezáltal is támogassák a világmissziót;

– hogy több fiatal nőtestvér kapcsolódjon be az Ázsiai Baptista Nőszövetség programjaiba és részt vehessenek különféle képzéseken;

– partneri kapcsolatért az ázsiai baptista nőszövetségek között, hogy egymást bátorítsák és erősítsék a szolgálatban;

– az ázsiai baptista női szervezetek növekedéséért, különösen Vietnamban, Kambodzsában, és Bhutánban;

– hogy újabb női szervezetek alakuljak olyan országokban, amelyek még nem kapcsolódtak be az Ázsia Baptista Nőszövetségbe, és hogy a tagszövetségek továbbra is tartsák egymással a kapcsolatot.   

 

Észak-Amerika

Imádkozzunk az Észak-amerikai Baptista Nőszövetség vezetőiért, hogy Istentől kapjanak bölcsességet; 

– a hátrányos helyzetű, kiszolgáltatott emberekért, az erőszak áldozatiért, és azokért akik feléjük szolgálnak;

– hogy bemutathassuk az életünkkel a krisztusi együttérzést, szeretetet, alázatot, gyöngédséget és türelmet;

– hogy készek legyünk meglátni a körülöttünk levő igazságtalanságot és felszólalni a kiszolgáltatottak nevében;

– irgalmas lelkületért a futótüzek, árvizek, hurrikánok és más természeti katasztrófák áldozatai irányában;

– a kormányokért és a különféle szintű vezetőkért, hogy Istentől kapott bölcsességgel gyakorolják a hatalmat.

 

Európa

Az Európai Baptista Nőszövetség nemrég tartott konferenciát „Szeressétek egymást” témával. Ez a földrész sok, különféle kultúrájú nemzetet foglal magába. Nehézségekbe ütközik az egymás elfogadása, az egymással való közösség – főként most, amikor a földrész a migráció kérdésével néz szembe. Egymást szeretni kihívást jelent számunkra, különösen mivel Európa megtagadta a keresztyén gyökereit. Imádkozzunk ébredésért Európában, hogy a kontinens visszatérjen Isten igéjéhez.

Imádkozunk a Európai Baptista Nőszövetség 2018 szeptemberében megválasztott új vezetőiért. Imádkozzunk, hogy az újonnan megválasztott vezetők keressék Jézus Krisztust, megfelelő döntéseket hozzanak, és megfelelő célokat tűzzenek ki a baptista nőtestvérek szolgálatában.

Európa társadalmi és erkölcsi kihívásokkal néz szembe. Imádkozzunk a családokért, főleg azért, hogy egyértelműen elfogadott legyen, hogy a házasság egy férfi és egy nő között jön létre. Imádkozzunk, hogy a házastársak felelősséget vállaljanak a gyermekeikért; hogy az euróapaiak nemet mondjanak a gyermekek elleni erőszakra és emberkereskedelemre.

Imádkozzunk az szenvedélybetegekért (depresszió, kábítószerek, alkohol, szex, stb.). Nevelőszülőkért azoknak a gyermekeknek, akiket szüleik elhagytak a káros szenvedélyek vagy külföldi munka miatt. Békességért a családon belüli erőszak miatt tönkrement családokban. 

Imádkozzunk jobb szociális hálóért Európában, a keresztyének között és az állam részéről – mivel sokan elveszítik a munkahelyüket, és könnyen kicsúsznak a társadalom szélére. Sokaknak idejét múlta a szakmájuk vagy idősebb korban nem találnak új munkahelyet.

Imádkozunk jó, keresztyén időtöltési lehetőségekért a fiatalok számára – mivel a számítógépes játékok és filmek, amelyekkel hosszú órákat töltenek, telve vannak erőszakkal, okkultizmussal, pornográfiával, hamis genderideológiával. Mindezek tönkreteszik a fiatalok egészséges szellemi fejlődését. Elterjedt a gyakorlati írástudatlanság, amikor képtelenek helyesen megérteni az írott szöveget, köztük a Bibliát, vagy helyesen kommunikálni az idősebbekkel.

 

Karib-térség

Imádkozzunk a gyermekeken elkövetett szexuális jellegű erőszak megállításáért, különösen Granadában, Jamaicában, Trinidad és Tobago szigetein és más szigeteken;

– egységért a Barbados és Guyana baptista gyülekezetei között;

– az erőszak megszűnésért San Andrés-szigeten, Jamaicában és más szigeteken;

– a hurrikán által pusztított szigetekért, különösen a Bahama-szigetekért, Turks- és Caicos-szigetekért, Barbudáért, Dominkáért; azokért a területekért, ahol özönvízszerű esőzések pusztítottak: Montego-öböl, Jamaica; a családok, gyülekezetek, iskolák és az infrastruktúra helyreállásáért;

– hogy az Úr használja a gyülekezeteinket az erőszak elleni harcban és elérjék azokat a fiatalokat, akik az erőszak hálójába vagy a kábítószerek és alkohol fogságába kerültek;

– hogy az idősebb nőtestvérek jobban odaszánják az életüket az Úrnak: tanítsák a fiatalabb nőket a családban, gyülekezetben és a közösségben való szolgálatra;

– a politikai vezetőkért, hogy megfelelő törvényeket hozzanak a Karib-térség politikai és gazdasági vezetésében, amelyek a szigetek összes állampolgárának a javát szolgálják;

– a munkanélküliség megszűnéserét a Karib-térségben, hogy a családok megszerezhessék a mindennapi szükséges dolgokat;

– hogy jobban odafigyeljünk a krónikus, életstílusból eredő betegségekre, különösen a nők között.

 

Latin-Amerika

Imádkozzunk, hogy Isten használja a Latin-amerikai Baptista Nőszövetség vezetőit, hogy teljes odaszántsággal szolgáljanak, úgy Latin-Amerikában, mint a texasi, New York-i, New Jersey-i spanyol ajkú nőtestvérek között;  

– hogy a latin-amerikai országok nőszövetségei támogassák a missziómunkát és az evangélizációt; 

– hogy az Úr állítson szolgálatba fiatal nőtestvéreket, akik különféle szolgáltok és projektek által bemutathassák Krisztus világosságát és szeretetét;

 – hogy a nőtestvérek szeretettel és odaszánással adakozzanak a világimanapon, és az adományok által sokak áldásban részesüljenek. 

 

------------------------------------------

Bibliatanulmány

Mit mond a Biblia az igazságosságról?

Isten azt akarja, hogy álljunk ki az igazság mellett

Az a fogalom, hogy „igazságosan cselekedni” körülbelül százszor található meg a Bibliában: „Ezt mondja az Úr: Járjatok el törvényesen és igazságosan! Mentsétek meg a kizsákmányoltat elnyomójától! A jövevényt, az árvát és az özvegyet ne nyomorgassátok!” (Zsolt 22,3).

Tehát mit jelent az igazságosság? Azt tenni, ami helyes, ami törvényes, „megfelelő módon cselekedni”. Nem csak beszélni róla, hanem tenni is.

Az igazságosság Isten alapvető jellemvonása

„Igazságosan bíráskodik a világ fölött, részrehajlás nélkül ítéli a nemzeteket. Az elnyomottak menedéke az Úr, menedék a nyomorúság idején... Megismertette magát az Úr, igazságot szolgáltatott” (Zsolt 9,9-10; 9,17).

Isten úgy írja le magát, hogy Ő maga az igazságosság: „Mert én, az Úr, szeretem az igazságot” (Ézs 61,8). „Vajon Isten nem szolgáltat-e igazságot választottainak, akik éjjel-nappal kiáltanak hozzá? És várakoztatja-e őket? Mondom nektek, hogy igazságot szolgáltat nekik hamarosan” (Lk 18,7-8). „Igazságosak és igazak a te utaid, népek királya” (Jel 15,3).

Isten célja, hogy több igazság legyen a földön

„Figyeljetek rám, ti, népek, hallgassatok rám, ti, nemzetek! Mert tanítás származik tőlem, és törvényemet a népek világosságává teszem hamarosan. Közel van igazságom, jön már szabadításom, és karommal népeket ítélek.” (Ézs 51,4-5). Törekednünk kell az élet oltalmazására: „Mentsd meg azokat, akiket halálra visznek, és ne fordulj el azoktól, akiket a vesztőhelyre hurcolnak!” (Péld 24,11). „Nyisd meg szádat a némáért, a mulandó emberek ügyéért!” (Péld 31,8). Isten megjutalmazza az igazságos cselekedeteket: „Ha az igaz eltér igazságától, és gonoszságot művel, meghal miatta. Ha pedig a bűnös megtér bűnéből, követi a törvényt és az igazságot, akkor emiatt élni fog” (Ez 33,18-19).

Az én válaszom Isten céljaival szemben

Ahhoz, hogy több legyen az igazságosság a földön, jobban oda kell figyelnünk a körülöttünk élőkre.  A Bibliában az elnyomott személyek gyakran közönséges emberek voltak, nem azok, akik éhínség, árvizek vagy földrengések áldozatai. Voltak olyanok, akikkel a „rendszer” nem bánt igazságosan, és valakinek fel kellett ismernie ezt. Olyan embereket pedig, akik jónak tartották magukat, figyelmeztetni kellett, hogy álljanak ki másokért.

A jogvédők megfigyelték, hogy háromféle ember létezik: akik engedik, hogy a rossz dolgok megtörténjenek körülöttük; akik beszélnek a változás szükségességéről; és azok akik cselekednek a változás érdekében. Ez utóbbi csoportba kevesen tartoznak, de előttünk vannak a bibliai példaképek, akiktől tanulhatunk napjainkban is.

 

------------------------------------------

Bizonyságtétel

Igazságosság a szükség idején

A Winston forgószél pusztítása volt a legborzalmasabb esemény, amit életem során megtapasztaltam. 2016. február 20-án történt, a kisunokám egyéves születésnapján. Délután öt óra tájban kezdtük érezni a szelet a faluban. Addig is láttam már ciklont, de nem gondoltam, hogy ez ilyen pusztító lesz. Amint kiléptem a házból az elkészített születésnapi pudinggal, láttam hogy a konyha, amelyből éppen kijöttem, felemelkedik és elszáll.

A háztető is hajladozott a szél erejétől, és egyszer csak eltűnt a sötétben. A szél zúgása süketítette a fülünket. Elhatároztuk, hogy a gyülekezet épülete a legbiztonságosabb hely, ahova mehetünk. A sötét, veszélyes éjszakában a családdal együttesen igyekeztünk eljutni a gyülekezetig. Imádkoztunk, hogy a repülő tárgyak ne találjanak el minket. Az imaház zsúfolásig telve volt emberekkel: az egész falu ott volt. Az épület kiáltásoktól és imádságoktól volt hangos. Azok is, akik nem szoktak gyülekezetbe járni, eltorzult arccal, rémüldözve kiáltottak Istenhez segítségért. A szél és eső egész éjszaka tartott. Fáztunk, éhesek és szomjasak voltunk. De láttuk Isten hatalmát cselekvés közben, és ugyanakkor kegyelmét és irgalmát is.

Másnap reggel Naboutolu falu helyén csupán a puszta földterület állt. Nem maradtak házak, csak elszórt törmelék. Isten kegyelméből mi megmenekültünk. Letérdeltem, sírtam, és megköszöntem Isten kegyelmét a családom és az falu népe iránt. Senki sem halt meg, csupán két fiatalember sérült meg könnyen.

Néhány héttel később megérkezett a segítség a kormány, az egyházak és a nemzetközi segélyszervezetek részéről. Építési anyagok, élelem, ruházat és még szellemi táplálék is.

Sokaknak az élete megváltozott és továbbra is buzdítjuk a falu lakosságát, hogy térjenek az Úrhoz, és szánják jobban oda életüket Isten országának szolgálatára.

Vani Tidre,
egy Fidzsi-szigeteki özvegyasszony

 

Fordította: Havas Péter

Új hozzászólás

Nem vagyok robot!
Kép CAPTCHA
Be kell írni a képen látható karaktereket.