RMBGySz*

Gyülekezet másképp

A gyergyói baptista misszió rövid bemutatása

A Gyergyószentmiklósi Magyar Baptista Közösség 2005-ben, id. Veress Ernő lelkipásztor és felesége, Annuska szolgálata nyomán kezdett szervezett formában kibontakozni. A Veress házaspár 2004-ben Isten hívását megértve költözött a városba, és törékeny egészségi állapotuk ellenére lelkesen és hűsé- gesen végezték a gyülekezetplántáló szolgálatot. 2005 őszétől, a Kossuth Lajos utcai Menedék kápolnában már rendszeres istentiszteleti alkalmak voltak szerdán és vasárnap. Közben a Tölgymező utca 15. szám alatt egy új kápolna építése kezdődött, amelynek 2007. november 11-én volt a megnyitója. Ettől kezdve ebben az épületben tartjuk a közösségi alkalmainkat, jelenleg minden szerdán bibliaórát, szombaton imaközösségi alkalmat, vasárnap istentiszteletet. Veress testvérék és a közösség imájára nyert válaszként, 2007. december 8-án Isten akaratát megértve, Novák Zsolt misszionárius és családja Gyergyószentmiklósra költözött Magyarországról, Kiskőrösről. Őt 2008. december 28-án avatták fel a lelkipásztori szolgálatra. Azóta ő pásztorolja a gyergyószentmiklósi körzet összesen hat közösségét. 

Jó hírek „a legkisebb testvértől”!
Maga Novák Zsolt lelkipásztor nevezte így az er- délyi baptista szövetség   legkisebb és legfiatalabb misszióját, a gyergyószentmiklósi baptista missziót, november 19-én, a várad-belvárosi gyülekezetben tett látogatása alkalmával. Elmondta, hogy néhány évvel ezelőtt, miután sokáig sikertelen volt az evangélium megosztásában, a gyergyói közösség nagyon komolyan böjtölt és imádkozott azért, hogy megértse Isten akaratát, és meglássa, hogyan tudná hatékonyabban elérni a gyülekezet falain kívül élőket. Úgy mutatta nekik Isten, hogy ki kell lépniük a gyülekezet falai közül. Ennek jegyében született meg többek között a Keresztyén Élet Média Portál, azaz a KEMP gondolata. Olyan internetes médiafelületet szerettek volna ezen név alatt létrehozni testvéreink, amely a hétköznapokban a telefont nyomkodó fiatalokat is elérheti, s ahol a bemutatkozó videó szerint „a ma emberét foglalkoztató mai kérdésekre mai módon keressük a választ, keresztyén emberekként. Célunk, hogy ezen a felületen is az Isten gondolatait kommunikáljuk az igazságról és az életről”. Egy másik nyitási kísérlet a kívülállók elérése felé a Contact Kávé & Teaház megnyitása volt 2017 októberében. 
Szintén váradi látogatása keretében Novák Zsolt a mai gyülekezet világban betöltött szerepéről hirdetett igét. „Én a gyergyói gyülekezettel kapcsolatban hiszek abban, hogy történelmet írunk. És nem csak azért, mert ott nem nagyon vannak evangéliumi gyülekezetek, hanem azért, mert Istennek ez a célja a gyülekezetekkel, hogy beleszóljanak a települések történel- mébe.” Egy megközelíthető Istenről beszélt, akit a mi feladatunk közel hozni az emberekhez. Az egyházat,  a gyülekezetet nagyon nehéz ma megközelíteni. Isten készített utat, de mi nem készítünk neki utat. Mennyire nyitott a gyülekezetünk, mennyire van út ott? Azt mondja az Ézs 62: «Menjetek ki a kapukon, hányjátok el a köveket, töltsétek fel a völgyeket, helyezzetek útjelzőket, hogy bejöhessen az én népem.»”

Segíteni, de nemcsak
Fontos a különböző missziók anyagi és imatámogatása. Ám az említett vasárnapon, Váradon, Novák testvér tettre is sarkallta a gyülekezetet, nemcsak annak segítségét köszönte meg. Hadd legyen az új missziók dinamikája, példája ragadós, és ébresztgesse közösségeinket a tenni akarásra, a nyitásra, a személyes evangelizálásra!

Kapcsolat
A gyergyói misszió üzeneteit és hétköznapjait a https://www.facebook.com/keresztenyeletmediaportal/ Facebook-oldalon követhetik figyelemmel.

 

Gönczi Géza

Idős Veress Ernő
Novák Zsolt és a Szövetség vezetői
Novák Zsolt

Új hozzászólás

Nem vagyok robot!
Kép CAPTCHA
Be kell írni a képen látható karaktereket.