RMBGySz*

„A megfeszített Krisztust prédikáljuk!”

Média-ajánló

 Napi áhítat

Igehely: Lk 13:6-9; Kulcsige: Lk 13:9 „Hátha terem jövőre, ha pedig nem, akkor vágd ki!”

Jézus, miután figyelmeztette hallgatóit, hogy ha meg nem térnek, mindnyájan elkárhoznak, elmondja a terméketlen fügefáról szóló példázatot. Ha kérdésünk volna, hogy miért itt, és most mondta el az Úr ezt a példázatot, akkor arra is gondolhatunk, hogy itt is az élettel és a halállal kapcsolatos dolgokról van szó. Kit vagy kiket jelképezhet a fügefa? A válasz lehet: Izráel népét, a gyülekezetet (a lelki Izráelt), a megtért hívőt, vagy a még meg nem tért egyénre is gondolhatunk. A szőlő és a fügefa tulajdonosa az Atya. A vincellér az Úr Jézus. A mennyei Atya gyümölcsöt keres a fán.

 TÖRTÉNELEM

A kötet néhai Kiss László sok évtizedes történészi erőfeszítései és dr. Borzási István szorgalmas kutatói munkássága eredménye. A Theologos Kiadó gondozásában, a Hungarian Baptist Mission támogatásá- val megjelenő 400 oldalas könyv az erdélyi baptista misszió fejlődésére koncentrál [IV. FEJEZET – A BAPTISTA MISSZIÓ KITERJEDÉSE ERDÉLYBEN, AZ ERDÉLYI BAPTISTA MISSZIÓ ÖNÁLLÓSULÁSA (1920-1930), RENDSZERVÁLTÁSOK ÉS ÜLDÖZÉSEK KÖZÖTT (1940-1948), AZ ISTENTAGADÓ RENDSZER IDEJÉN (1948-1989), A RENDSZERVÁLTÁS UTÁN (1990-)], miután az első három fejezetben bepillantást nyújt a baptista hitmozgalom gyökereibe, és annak a történelmi Magyarországon való elterjedésébe.

 BEMERÍTÉS

Isten kegyelméből, 2017. december 17-én, Ákoson három fehérruhás valotta meg hitét a bemeritó medencében is. A képen balról jobbra Szűcs Sándor...

Örömünnepre gyűlt össze a kalotaszentkirályi gyülekezet november 12-én, amikor Boncidai Irén testvérnőnk tett vallást hitéről a bemerítés vizében....

November 12-én örömteli eseménynek lehettünk tanúi a sarmasági baptista gyülekezetben, ahova sokan eljöttek közelről és távolról, hogy együtt...

 GYÜLEKEZETI ESEMÉNYEK

Emlékezetes nap marad a 26 tagú síteri gyülekezet számára 2017. december 31. Hosszú évtizedek után diakónus-avatásra gyűlt össze a gyülekezet. Pop...

Rendhagyó alkalmon vettünk részt a székelyudvarhelyi gyülekezetben az elmúlt hetekben. Barátaimtól hallottam már Röhrig Gézáról, aki rendkívül jó...

 MISSZIÓKERÜLETI ESEMÉNYEK

Székelyföldi Missziókerületi Konferencia „De ha újra meggondolom, reménykedni kezdek: Szeret az Úr, azért nincs még végünk, mert nem fogyott el...

A Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium folyósólyán állok. Pár lépésnyire tőlem pislogó gyertyák kereszttüzéből, az asztalon álló fényképről halvány,...

 BIZONYSÁGTÉTEL

Nepálban egyre több ember fordul Krisztushoz, mióta 2008-ban az egyébként hindu többségi vallású nép szekulárissá vált. A The Christian Post...

 SZÖVETSÉGI HÍREK

A bibliai alapelveket s identitásunkat támadó nézetekkel, magatartásokkal szembesülhetünk, ha csak a női mivoltunkra gondolunk. Miért teremtett Isten...

Kedves testvérek az Úr Jézusban! Isten segedelmével a Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége munkakongresszust tart a Nagybányai Magyar...

 OLVASNIVALÓ

Veress Efraim a cikk főszereplőivel

Sok-sok évtizeddel ezelőtt, még a múlt évezredben, volt egyszer hol nem volt egy okos, ügyes, szemrevaló kislány, aki hívő szülei hatására már nagyon fiatalon, még gyermekkorban eldöntötte, hogy...

 NÉGYSZÓLAMÚ HIT HANGJAI RENDELŐÍV

Rövidesen megvásárolható lesz a Hit Hangjai négyszólamú énekeskönyv újabb kiadása. Egy darab ára 100 RON, míg ha valaki (pl. egy gyülekezet) 10 darabot, vagy annál többet vásárol, akkor darabja 90 RON.

Nem vagyok robot!
Kép CAPTCHA
Be kell írni a képen látható karaktereket.

 KITEKINTŐ

2017. május 6-án Dr. Falus András „A bizonyítékoktól a bizonyosságig: hit és tudomány” címmel tartott előadást a Zilahi Magyar Baptista Gyülekezetben...

Csúcstalálkozót tartottak Washingtonban az üldözött keresztények megsegítéséért 2017. május 10-13 között. Az üldözött keresztények megsegítése...

 INTERJÚ

Beszélgetés Simon József, nyugdíjas nagyváradi lelkipásztorral, a Szövetség volt elnökével

 

Gönczi Géza: